Mal Ortaklığı Rejiminde Değer Artış Payı

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Mal Ortaklığı Rejiminde Değer Artış Payı

Mal ortaklığı rejiminde değer artış payının belirlenmesini hükme bağlayan 274. madde, edinilmiş mallara katılma rejiminde değer artış payını düzenleyen maddeye gönderme yaparak, o hükmün uygulanaca­ğını açıklamıştır. Ancak; her iki madde incelenip karşılaştırıldığında şu ifade farklılığı göze çarpmaktadır. 274. maddede: “Bir eşin kişisel malı veya ortaklık malıyla bir başka mal kesimine giren malvarlığı değerinin edinilmesi, iyileştirilmesi veya korunmasına katkıda bulunulmuşsa, edi­nilmiş mallara katılma rejiminde değer artış payına ilişkin hükümler uygulanır” denmektedir. Oysa bu ifade “Denkleştirme” kavramının kar­şılığıdır. Edinilmiş mallara katılma rejiminde ayrıntılı biçimde açıklandı­ğı gibi “denkleştirme” Eşlerden birine ait mal grupları arasında herhangi bir nedenle meydana gelen geçişi, kaymayı, hakkaniyete uygun olarak gidermeyi amaçlayan işlemi ifade eder.

“Değer artış payı” ise (rnd. 227) eşlerden birine ait maldan, «diğer eşe» ait malın edinilmesi v. b. katkının gerçekleşmesi halinde, katkıda bulunan eşin tasfiye sırasında «diğer eşten » ayrıca isteyebileceği bir alacak hakkının adıdır. Kanaatimizce 274. maddeyi yorumlarken 227. madde, hükmü temel alınmalıdır.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat