Mal Beyanı Şikayet Dilekçesi Örneği


İCRA  TETKİK  (CEZA) MERCİİ  HAKİMLİGİ’NE
                                                                                                KAYSERİ
 
 
İCRA DAİRESİ   :      İcra Dairesi
DOSYA NO          :         Esas
 
 
 
ŞİKAYETÇİ               :                                                                    
 
VEKİLİ                      :
 
SANIK (BORÇLU)    :
 
 
SUÇ                           :Mal Beyanında Bulunmamak
 
OLAYLAR                :Borçlu (sanık)hakkında yukarıda icra dairesini ve esas numarasını belirttiğimiz takip dosyası ile yapılan icra takibi neticesinde borçlu (sanık)ödeme süresi içerisinde borcunu ödemediği gibi mal beyanında bulunma süresi içerisinde ’de mal beyanında bulunmamıştır.
Belirtilen sebeplerle borçlu(sanık)hakkında şikayette bulunarak süresi içinde mal beyanında bulunmayan borçlu sanığın İ.İ.K.md.337 ve müteakip maddeleri gereğince cezalandırılmasını talep etmek zarureti hasıl olmuştur.
 
HUKUKİ SEBEBLER: İ.İ.K.,ve sair ilgili mevzuat.
 
DELİLLER                 :Yukarıda icra dairesini ve esas numarasını belirttiğimiz icra dosyası
ve her türlü kanuni delil.    
 
SONUÇ VE İSTEM    :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle borçlunun (sanığın)İ.İ.K. ilgili maddeleri gereğince HAPİS CEZASI  ile cezalandırılmasına,Mahkeme masrafları ile ücreti vekaletin  karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.
 
/      /
                                                                                                          Şikayetçi vekili
Av.
EKİ                  :
Onanmış vekaletname sureti
Tebliğ zarfı ve pulu

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat