Alacaklıyı Zarara Uğratmak Amacıyla Mevcudu Eksiltmek Suçu Şikayet Dilekçesi


CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA
                                                                                                KAYSERİ
 
 
İCRA DAİRESİ   :      İcra Dairesi
DOSYA NO          :         Esas
 
 
 
ŞİKAYETÇİ               :                                                                    
 
VEKİLİ                      :
 
SANIKLAR                 :1-Borçlu
2-üçüncü kişi
 
 
SUÇ                           :Borçlunun ve üçüncü kişinin Alacaklıyı zarara sokmak kastıyla
mevcudunu eksiltmesi.
OLAYLAR                  :
1-(şikayet anına kadar gelişen olaylar)
2-(Borçlunun nasıl bu suçu işlediği ve üçüncü kişinin nasıl bu suça iştirak ettiği)
3-Belirtilen sebeplerle sanıklar  hakkında şikayette bulunarak İ.İ.K.,331 md. gereğince kamu davası açılarak cezalandırılmasını talep etmek zarureti hasıl olmuştur.
 
HUKUKİ SEBEBLER: İ.İ.K.,ve sair ilgili mevzuat.
 
DELİLLER                 :Yukarıda icra dairesini ve esas numarasını belirttiğimiz icra dosyası keşif
ve bilirkişi incelemesi  ve her türlü kanuni delil.    
 
SONUÇ VE İSTEM    :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle sanık hakkında gerekli koğuşturmanın yapılarak İ.İ.K. ilgili maddeleri gereğince hakkında kamu davası açılıp HAPİS CEZASI  ile cezalandırılmasına karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.
 
/      /
                                                                                                          Şikayetçi vekili
Av.
EKİ                  :
Onanmış vekaletname sureti
Tebliğ zarfı ve pulu

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat