Taahhüdü İhlal Şikayet Dilekçesi Örneği


İCRA CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE
                                                                                  KAYSERİ
 
                                                                       İCRA MÜDÜRLÜĞÜ..: Kayseri     İcra Müdürlüğü
                                                                                     DOSYA NO……………….:
 
 
MÜŞTEKİ (ALACAKLI)    :
 
 
VEKİLİ                                : Av..
 
SANIK (BORÇLU)              :
 
 
SUÇ                                     :  taahhüdü ihlal.
 
SUÇ TARİHİ                       :
 
TALEP KONUSU               : Taahhüdünü ihlal eden sanığın cezalandırılması talebidir.
 
OLAYLAR                          :  Borçlunun borcundan dolayı yukarıda belirtilen icra dosyası ile takibe geçil-
miş ancak borçlu borcunu ödememiştir.
Borçlu                               tarihinde borcunu ödemek için taahhüdde bulun-
muş,bu taahhüdü tarafımızdan kabul edilmiş, ancak bu güne kadar taahhüdünü yerine getirmeyerek taah-
hüdü ihlal suçunu işlemiştir.
 
HUKUKİ SEBELER            : İ.İ.K.340.md.ve ilgili mevzuat.
 
DELİLLER                           : Yukarıda İcra dairesini ve esas numarasını belirttiğimiz icra dosyası ve her
türlü kanuni delil.
 
SONUÇ VE İSTEM             :  Yukarıda arz ve izah edilen sebeblerle taahhüdünü ihlal eden borçlunun İ.İ.K.340 .maddesine göre cezalandırılmasını,masraflarla ücreti vekaletin borçlu sanığa tahmiline karar ve-
rilmesini vekaleten arz ve talep ederim.
 
EKİ                 :                                                                                                       ……../……../1998
Onanmış vekaletname sureti                                                                             Müşteki alacaklı vekili
Av.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat