Taahhüdü İhlal Şikayet Dilekçesi Örneği

0
3656

Taahhüdü İhlal Şikayet Dilekçesi Örneği


İCRA CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE
                                                                                  KAYSERİ
 
                                                                       İCRA MÜDÜRLÜĞÜ..: Kayseri     İcra Müdürlüğü
                                                                                     DOSYA NO……………….:
 
 
MÜŞTEKİ (ALACAKLI)    :
 
 
VEKİLİ                                : Av..
 
SANIK (BORÇLU)              :
 
 
SUÇ                                     :  taahhüdü ihlal.
 
SUÇ TARİHİ                       :
 
TALEP KONUSU               : Taahhüdünü ihlal eden sanığın cezalandırılması talebidir.
 
OLAYLAR                          :  Borçlunun borcundan dolayı yukarıda belirtilen icra dosyası ile takibe geçil-
miş ancak borçlu borcunu ödememiştir.
Borçlu                               tarihinde borcunu ödemek için taahhüdde bulun-
muş,bu taahhüdü tarafımızdan kabul edilmiş, ancak bu güne kadar taahhüdünü yerine getirmeyerek taah-
hüdü ihlal suçunu işlemiştir.
 
HUKUKİ SEBELER            : İ.İ.K.340.md.ve ilgili mevzuat.
 
DELİLLER                           : Yukarıda İcra dairesini ve esas numarasını belirttiğimiz icra dosyası ve her
türlü kanuni delil.
 
SONUÇ VE İSTEM             :  Yukarıda arz ve izah edilen sebeblerle taahhüdünü ihlal eden borçlunun İ.İ.K.340 .maddesine göre cezalandırılmasını,masraflarla ücreti vekaletin borçlu sanığa tahmiline karar ve-
rilmesini vekaleten arz ve talep ederim.
 
EKİ                 :                                                                                                       ……../……../1998
Onanmış vekaletname sureti                                                                             Müşteki alacaklı vekili
Av.

Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınan makaleler kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...