İnfazın Temel Amacı Nedir?

MAKİNA KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar

Bir tarafta ….. adresinde mukim ….. Ltd. Şti. (bundan böyle sözleşmede “MÜTEAHHİT” diye anılacaktır) ile diğer taraftan ….. adresinde mukim ….. (bundan böyle sözleşmede “TAŞERON” diye anılacaktır) aralarında işbu, iş makinası kiralama sözleşmesi yapılmıştır.

2- Sözleşmenin Konusu

Şantiye sahası içersindeki çalışmalarda Cat 324 marka ekskavatör ile yapılacak toprak işlerinin yürütülmesi

3- Özel Şartlar

Çalışacak ekskavatörün akaryakıtı (motorin) müteahhit tarafından, işletme ve bakım için diğer sarf malzemeleri taşeron tarafından karşılanacaktır.

Günlük çalışma süresi 10 (on) saat olacaktır. Günlük 10 (on) saatin üzerindeki çalışmalar ayrıca değerlendirilecektir.

Taşeron ekskavatör üzerinde çalıştırdığı işçilerin (operatör ve yağcı) SSK, vergi, konut edindirme vs. gibi primlerini ödemek ile iş ve işçi güvenliği ile ilgili araç ve gereçlerin temininden sorumludur.

İşletim ve kullanım hataları ile dikkatsizlik neticesinde makinede meydana gelebilecek her türlü kaza (ölüm – yaralanma) ve hasardan taşeron sorumlu olacaktır.

4- İşin Bedeli, Çalışma ve Ödeme Şekli

Müteahhit ile Taşeron aylık ekskavatör kirası hususunda KDV hariç …..-TL/Ay (….. TL/Ay) bedel üzerinden anlaşmaya varmışlardır.

Taşerona her 30 (otuz) gün dolduğunda, takip eden 15 gün içersinde vereceği fatura karşılığında ödeme yapılacaktır.

Makinede meydana gelecek arızanın 3 saati geçmesi durumunda saat başı …..-TL/saat kesinti uygulanacaktır.

5- İşin Başlama ve Bitiş Tarihi

Kiralık araç .. / .. / …. tarihinde işe başlayacak. Taşeron herhangi bir sebeple bedel artırımı talep etmeyecektir.

6- Sözleşmenin Feshi

Çalışmalarda herhangi bir aksama ve yetersizlik veya verimsizlik görülmesi halinde müteahhit tek taraflı olarak sözleşmeyi feshedebilir.

7- Uyuşmazlık Durumunda Yetkili Mahkeme

İş bu sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlık çözümünde ….. Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

8- Sözleşmenin Tanzim Tarihi ve Adedi

2 (iki) sayfadan ibaret iş bu sözleşme .. / .. / …. tarihinde 2 (iki) nüsha olarak taraflarca imzalanmıştır.

Taşeron                                                          Müteahhit

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat