İKNA SURETİYLE İRTİKAP SUÇU - AZMETTİRME - SUÇA İŞTİRAK

MAKBUZ VE İBRANAME – BORÇLUDAN TAHSİLAT – DAVA

MAKBUZ VE İBRANAME

…………’nin  ……E. Sayılı dava dosya borcuna mahsuben davalı ………’den – (………………………) tahsil edilmiş olup, bu dosyadan kaynaklanan herhangi bir borcu kalmamıştır.

Alacaklı Vekili

                                         Av.

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat