Limited Şirket Kuruluşu Dilekçe Örneği

İZMİR TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU’NA

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  …../…../……

 

 

——————————————-Ltd.Şti. ünvanı ile şirket kurmak istiyoruz. Kuruluş işlemleri için anasözleşmenin tescil edilmesini saygılarımızla arz ederiz.

                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                         ORTAKLAR KURULU

 

                                                                                                                                                                             Şirket Kaşesi

ADRES:                                                                                                                                                    Yetkili İmza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

EKLER:

CategoryDilekçeler
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

WhatsApp chat
Hemen Ara!