LİMİTED ŞİRKET HİSSE DEVRİ SÖZLEŞMESİ (6762 Sayılı Kanuna göre)

Zilyetliğin İadesi İstemi ve El Atmanın Önlenmesine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği

LİMİTED ŞİRKET HİSSE DEVRİ SÖZLEŞMESİ (6762 Sayılı Kanuna göre)

LİMİTED ŞİRKET HİSSE DEVRİ SÖZLEŞMESİ
(Ortaktan Ortak Olmayana Hisse Devri)

HİSSESİNİ DEVİR EDEN        :

HİSSEYİ DEVİR ALAN            :

DEVREDİLEN HİSSE MİKTARI           :

DEVİR BEDELİ                         :

Ticaret merkezi …adresinde bulunan ve ….Ticaret Sicil Memurluğunun … sicil numarasında kayıtlı olan … ünvanlı şirkette sahibi bulunduğum ….hissemi bütün aktifi ve pasifi ile, tüm hukuki ve mali sorumluklarıyla birlikte şirkete ortak olmayan …’a devir ve temlik ettim. Devir bedelini kendisinden nakten ve tamamen aldım. devrettiğim hissemin devir alan adına kayıt ve tescil edilmesine rıza ve muvafakat ettiğimi şimdiden kabul beyan ve ikrar ederim.

Ben hisseyi devir alan …devir edenin beyanında yazılı olduğu şekilde yukarıda adı geçen şirketteki hissesini … bedelle devir aldım. Devir bedelini kendisine nakten ve tamamen ödedim. Bu hissenin adıma kayıt ve tescil edilmesine ve şirket pay defterine yazılmasına rıza ve muvafakatım bulunduğunu, şimdiden kabul beyan ve ikrar ederim. …/…/…

DEVİR EDEN                                                             DEVİR ALAN

Ad Soyad                                                                    Ad Soyad

İmza                                                                              İmza

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat