İKNA SURETİYLE İRTİKAP SUÇU - AZMETTİRME - SUÇA İŞTİRAK

KUSURLU EŞİN PAYININ KALDIRILMASI TALEBİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Kusurlu Eşin Payının Kaldırılması Talebimizden İbarettir.
DAVA DEĞERİ                   :…………….. TL
AÇIKLAMALAR                :
  1. Davacı müvekkilim ile davalı evliyken, taraflar, davalının zinası sebebiyle boşanmışlardır. Bu husus ekli ilam ile sabittir.
  2. Taraflar evliyken eşler arasında, paylaşmalı mal ayrılığı rejimi uygulanmaktaydı. Bu sebeple, boşandıktan sonra davalının, aileye özgülenen mallar üzerinde kural olarak eşit paylaşma hakkı doğmuştur.
  3. Ancak tarafların boşanma sebebi davalının zinası olduğu için, kusurlu eşin payının kaldırılabilmesi açısından işbu davanın açılması zorunlu olmuştur.

DELİLLER                           :  Nüfus kaydı, boşanma ilamı, tanık beyanı ve her tür delil.

HUKUKİ SEBEPLER          :  TMK. md. 252 ve İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda arz edilen sebeplerle davanın kabulü ile davalının payının kaldırılmasına ve mahkeme masrafları ile vekâlet ücretinin de davalıya yüklenmesine karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim.

 

DAVACI VEKİLİ
Av.

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat