KHK ile İhraç Edilen Memur Emekli İkramiyesi Alabilir mi?

KUSUR TESPİTİ TALEBİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Kusur Tespiti Talebimizden İbarettir.
AÇIKLAMALAR                :
  1. Müvekkilin şoför olarak çalıştığı şirketin kiraladığı ……….Fabrikasına ait ……… plakalı transit kamyonet ile ekmek dağıtmak için …./…./……. günü ………..Bulvarı üzerinde doğu istikametinden batıya giderken …….. Bloklarının bulunduğu kavşağa normal bir süratle yani ….. km hızla girmiş iken ve solu kontrol ettiğinde araç olmadığı halde ehliyetsiz davalının kullandığı ………plakalı aracın aşırı bir süratle güneyden kuzeye geçmek isterken, aniden önüne çıkması nedeni ile bu araca çarpmıştır..
  2. Düzenlenen trafik raporu olayın oluş şekline aykırı olduğu için ve ileride tazminat davası açacağımızdan şimdiden kusur tespiti talep ediyoruz. Tutulan raporda geçiş önceliği kuralını müvekkilimin ihlal ettiği yazılmış, çarpma noktası da yanlış gösterilmiştir.
  3. Olay ile ilgili olarak ………. adlı tanığımın ifadeleri alındığı halde bunlara itibar edilmemesi bakımından da trafik bilirkişisinin raporu yerinde değildir. Tüm bu nedenlerle trafikçi bilirkişinin, Karayolları Trafik Kanunun 83. md. uyarınca tanzim ettiği tutanak kazanın oluş şekline uygun değildir.

DELİLLER                           :  Kaza tespit tutanağı, tanık S.Ç.’nin beyanları vs. tüm deliller.

HUKUKİ SEBEPLER          :  HMK md. 400-406, Karayolları Trafik Kanunu md. 83 ve İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarda arz edilen nedenlerle tanığın da dinlenerek ve …/……/…….günü ……. Bulvarı üzerinde ve …….Bloklarının bulunduğu kavşakta meydana gelen trafik kazası olayı ile ilgili kusur durumunun yeniden tespit ettirilmesine ve yargılama giderlerinin, vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederiz.

Tespit İsteyen Davacı Vekili

Av.

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat