Küçüğün ergin kılınması dilekçesi

Mal bildirimi formu doldurma nasıl yapılır?

Küçüğün ergin kılınması dilekçesi


… SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE;
 
İSTEMDE BULUNAN       : 
 
TC KİMLİK NUMARASI             :
 
ADRES                                 :
 
VEKİLİ                                :
(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)
 
ADRES                                 :
(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)
 
KONU                                   : Küçüğün ergin kılınması istemimizi içerir.
 
AÇIKLAMALAR               :
 
1-) …/…/… doğumlu, … İli, … İlçesi, … Mahallesi, … Cilt No, … Sayfa No ve … Kütük Sıra No da kayıtlı (EK 1) müvekkilimiz … Kulübünde profesyonel futbolcudur. (EK 2)
 
2-) Gerçekte tüm işlemleri kendisi yapan ve 16 yaşını doldurmuş olan müvekkilimizin, gerek para alışverişleri ve gerekse kulüp görüşmeleri sırasında reşit olmaması sorun çıkarmaktadır. İmza gerektiren resmi işlemlerde … km uzaklıkta bulunan memleketindeki ailesini çağırmak zorunda kalmaktadır.
 
3-) Müvekkilimizin reşit kılınması açısından bir sağlık problemi (EK 3) olmadığı gibi anne ve babasının da bu konuda izni bulunmaktadır. Ebeveynlerin muvafakatlerine ilişkin belgeler ektedir (EK 4) .
 
4-) Zaten fiilen işlerini kendi gören müvekkilimizin, resmi işlemlerini de kendisinin görebilmesi sağlamak amacıyla, reşit olduğuna karar verilmesi için mahkemenize başvurma zorunluluğu hasıl olmuştur.
 
HUKUKİ NEDENLER      : 4721 S. K. m. 12, 6100 S. K. m. 382-388
 
HUKUKİ DELİLLER        : Nüfus Kaydı, Futbolcu Lisansı, …/…/… tarihli Sağlık Raporu, Aileden …/…/… tarihinde alınmış İzin Belgesi
 
SONUÇ VE İSTEM                        : Yukarıda açıklanan nedenlerle müvekkilimizin reşit olduğuna karar verilmesini müvekkilimiz adına vekaleten arz ve talep ederiz. …./…/…
 
EKLER:  1- Nüfus Kaydı
2- Futbolcu Lisansı
 3- …/…/… tarihli Sağlık Raporu
 4- Aileden …/…/… tarihinde alınmış İzin Belgesi
                  5- Bir adet özel yetki içerir onaylı vekaletname örneği.
 
İstem Sahibi Vekili
Av.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat