kocanın soyadını kullanmaya izin verilmesi dilekçesi

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

kocanın soyadını kullanmaya izin verilmesi dilekçesi


… AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE
 
DAVACI                                           :
 
TC KİMLİK NUMARASI            :
 
ADRES                                             :
 
VEKİLİ                                            :
(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)
 
ADRES                                             :
(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)
 
DAVALI                                           :
 
ADRESİ                                            :
 
KONU                                               : Boşanılan kocanın soyadını kullanmaya izin verilmesi istemimizi içerir dilekçemizdir.
 
AÇIKLAMALAR                           :
 
1-) Müvekkilimiz …/…/… tarihinde evlendiği … … ile … … Aile Mahkemesi’nin …/… E. …/… Karar sayılı ilamı ile …/…/… tarihinde boşanmıştır. (EK 1-2) Serbest avukat olan müvekkilimiz mesleğe bu isim ve soy isimle başlamış ve kendini meslekte bu soy isimle tanıtmıştır. (EK 3)
 
2-) Yıllardır mesleğinde söz konusu soy isimle tanınan müvekkilin boşanma nedeniyle soyadını değiştirmesi hayatının ve mesleğinin alıştığı akışına devamını oldukça güçleştirecek, ticari ve hukuki ilişkilerinde zorluklar meydana getirecektir. Çünkü iş hayatındaki tüm müvekkiller ve iş ilişkisinde bulunduğu firmalar tarafından bu soy isimle tanınmaktadır. Şimdiye kadar imzaladığı tüm sözleşmelerde ve vekaletnamelerde söz konusu soy isim bulunmaktadır. Müvekkilin sözkonusu soy ismi kullanmaya devam etmekte menfaati olduğu gibi boşandığı eşi … …’nin bundan zarar görmesi de sözkonusu değildir. Bu hususta dilekçemiz ekinde sunulmuş tanık listesinde (EK 4) isimleri yer alan ilgililer, mahkemenizce uygun görülmesi halinde, duruma ilişkin izahat verebilecektir.
 
3-) Yukarıda açıkladığımız sebeplerle müvekkilimizin boşandığı eşinin soyadını kullanmasına izin verilmesi için Mahkemenize başvurma zorunluluğu doğmuştur.
 
HUKUKİ NEDENLER                  : 4721 S. K. m. 173; 4787 S. K. m. 4; 6100 S. K. m. 5,6.
 
HUKUKİ DELİLLER                    : 1. Nüfus kayıt örnekleri.

  1.                                      … … Aile Mahkemesi’nin …/… E. …/… Karar

sayılı ilamı

  1.                                      …. Barosundan alınmış evraklar.
  2.                                      Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri

konuları gösterir tanık listesi.
 
SONUÇ VE İSTEM                                    : Yukarıda açıklanan nedenlerle müvekkilimizin, boşandığı eşinin … olan soyadını kullanmasına izin verilmesine, vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/ …/ …
 
EKLER         : 1. Nüfus kayıt örnekleri.

  1. … … Aile Mahkemesi’nin …/… E. …/… Karar sayılı ilamı
  2. …. Barosundan alınmış evraklar.
  3.   Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları

gösterir tanık listesi.

  1. Bir adet onaylı vekaletname örneği.

 
Davacı Vekili
Av.
 
 

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat