Evden uzaklaştırma kararına uymama nedeniyle tazyik hapsine itiraz dilekçesi

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

Evden uzaklaştırma kararına uymama nedeniyle tazyik hapsine itiraz dilekçesi


… AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE
 
 
 
İTİRAZDA BULUNAN     : 
 
TC KİMLİK NUMARASI             :
 
ADRES                                 :
 
VEKİLİ                                :
(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)
 
ADRES                                 :
(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)
 
 
KONU                                   : Evden uzaklaştırma kararına uymama nedeniyle verilen … günlük zorlama hapsine itirazlarımızdır.
 
AÇIKLAMALAR               :
 
1-) Müvekkilimizin eşi, …/…/… tarihinde müvekkilimizin evden uzaklaştırılması yönünde şikayette bulunmuştur. Konuya ilişkin olarak …Mahkemesi’nin …/… E. …/… K. sayılı dosyasında müvekkilin evden uzaklaştırması yönünde karar verilmiştir. (EK-1)
 
2-) Müvekkilimiz, eşiyle … yıldır evli olup tarafların bir de müşterek çocukları bulunmaktadır. (EK-2) Müvekkilimiz, eşine, oğluna ve işine son derece bağlı biri olup eşinin müvekkilimiz hakkındaki düzenli olarak işe gitmediği, günün erken saatlerinde alkol kullanmaya başladığı, eşine ve müşterek çocuğa özen göstermediği yönünde iddiaları olsa da aslında tüm bu iddialar mesnetsizdir.
 
3-)  Tarafların müşterek oğlu … ile müvekkilimiz arasında çok kuvvetli bir bağ bulunmaktadır. …/…/… tarihinde saat ….’da müşterek çocuk …, müvekkilimiz olan babasına mesaj çekmiş ve mesajda babasını çok özlediğini ve onu görmek istediğini, okuldan saat …’da çıktığını ve saat ….’da evde olduğunu onu da evde beklediğini yazmıştır. Söz konusu mesaj dökümleri de ekte yer almaktadır. (EK-3) Bunun üzerine müvekkilimiz eve gitmiştir. Bu husus, mahkemeniz huzurunda dinlenmelerini istediğimiz ve dilekçemiz ekinde sunduğumuz tanık listesinde isimleri ve adresleri yer alan tanıklarımızın ifadeleri ile açıklığa kavuşacaktır.  (EK-4)
 
4-) Söz konusu uzaklaştırma kararına rağmen eve gitmiş olması nedeniyle …Mahkemesi’nin …/… E. …/… K. (EK-5) sayılı karar ile müvekkilimiz hakkında … günlük zorlama hapsi kararı verilmiştir.
 
5-) Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, her ne kadar uzaklaştırma kararına rağmen müvekkilimiz eve gitmiş olsa da, verilen karara uymamak bakımından müvekkilimiz kasti bir davranışının olmadığı, yalnızca oğlu …. ‘ı kırmamak için ve oğlunu özlemesi nedeniyle eve gitmiş olup bu nedenle verilen … günlük zorlama hapsi kararının kaldırılmasını talep etme zorunluluğu doğmuştur.
 
HUKUKİ NEDENLER      : 6284 S. K. m. 8, 13.
 
HUKUKİ DELİLLER        : 1-  …  Mahkemesi’nin …/… E. …/… K. sayılı dosyası
2-  Aile nüfus kayıtları
3-  Mesaj dökümleri
4- Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösteren tanık listesi
5-…Mahkemesi’nin …/… E. …/… K. sayılı kararı
 
 
SONUÇ VE İSTEM                        : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, her ne kadar uzaklaştırma kararına rağmen müvekkilimiz eve gitmiş olsa da, verilen karara uymamak bakımından müvekkilimiz kasti bir davranışının olmadığı, yalnızca oğlu …. ‘ı kırmamak için ve oğlunu özlemesi nedeniyle eve gitmiş olup bu nedenle verilen … günlük zorlama hapsi kararının kaldırılmasına karar verilmesini müvekkilimiz adına arz ve talep ederiz …/…/…
 
 
 
EKLER:                                1-  … Aile /Asliye Hukuk Mahkemesi’nin …/… E. …/… K. sayılı dosyası
2-  Aile nüfus kayıtları
3-  Mesaj dökümleri
4- Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösteren tanık listesi
5-…Mahkemesi’nin …/… E. …/… K. sayılı kararı
6-   Bir adet onaylı vekaletname örneği.
 
İtiraz Eden Vekili
      Av.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat