Ön inceleme tutanağı nedir

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

Ön inceleme tutanağı nedir


SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA TUTANAĞI
 
ESAS NO                  :
CELSE NO               :
CELSE TARİHİ      :
HAKİM                     :
KATİP                      :
 
Belli gün ve saat ..:..’da mahkememiz duruşma salonunda oturum açıldı.
Davacı Vekili Av. … …. ile davalı vekili Av. …. ….. yargılamaya katıldı. Açık yargılamaya devam edildi.
Gider avansının yatırıldığı, davacı vekilinin delil ve cevaplarını, davalı vekilinin delil listesini vermiş oldukları görüldü. Birer örnek karşı tarafa verildi.
6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 320. maddesine göre;
 
ÖN İNCELEME TUTANAĞI
Ön inceleme duruşmalı mı, katılanlar: Duruşmalı yapıldı, taraf vekilleri hazır.
Dava şartları (6100 S. K. m.114)    :
İlk itirazlar (6100 S. K.m. 116)       :
Davacının iddia ve dayanakları      :
Davalının savunma ve dayanakları            :
Tarafların anlaştıkları ve
anlaşamadıkları hususlar                :
Verilen/verilmeyen belge ve bilgiler:
İddia ve savunma genişletildi mi     :
Sulhe teşvik ve sonucu                     :
Beyanları okundu. İmzaları alındı.
Davacı vekili                                                                         Davalı vekili
 
Tahkikat aşamasına geçildi:
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
1-) Dosya kapsamına göre tanık dinlenmesine gerek olmadığına ve keşfin daha sonra düşünülmesine,
2-) …./…. dosyasının istenmesine, giderinin avanstan karşılanmasına,
3-) Bu nedenle duruşmanın ../…/… günü saat ..:…’e bırakılmasına karar verildi. …/…/…

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat