Limited Şirketlerin Sona Erme Nedenleri Nelerdir?

KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

Bu sözleşme, bir tarafta….. (bundan sonra kısaca Aracı Kurum olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ……………………………………………….. (bundan sonra kısaca Yatırımcı olarak anılacaktır) arasında Kredili Menkul Kıymet işlemlerini düzenlemek amacıyla aşağıdaki şartlar dâhilinde akdedilmiştir.

Sözleşme, yatırımcının, Aracı Kurum ya da Aracı Kurum’un şube ya da acentaları nezdindeki hesapları üzerinden

Borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören sermaye piyasası araçlarının, ilgili mevzuat ve Borsa’nın yetkili organlarınca önceden belirlenmiş şartlar çerçevesinde kredili işlemlerini içerir.

Yatırımcıya tahsis edilen kredinin limiti ………………………………………………….TL. (yalnız …………………………………………. Türk Liras) dır.

I- TANIMLAR

  1. Özkaynak: Kredili olarak satın alınacak sermaye piyasası araçlarının cari piyasa değeri kadar nakit veya menkul kıymetin peşin olarak Aracı Kuruma tevdi edilmesini ifade eder. Kredili Menkul Kıymet işlemlerinin devamı süresince, özkaynak, ilgili sermaye piyasası araçlarının aşağıda belirtilen esaslara göre saptanan cari piyasa değerleri ile bu menkul kıymetlere ödenen kar payı, faiz vb. gelirler toplamından, verilen kredi tutarının ve kredi faizlerinin düşülmesi suretiyle bulunur.
  2. Başlangıçta Tevdi Edilmesi Gereken Özkaynak: Yatırımcı, Sermaye Piyasası mevzuatı gereği, kredili olarak satın alacağı sermaye piyasası aracının cari piyasa değerinin asgari %50’sini özkaynak olarak başlangıçta tevdi etmek zorundadır. Aracı Kurum bu oranı daha yüksek tespit edebilir.
  3. Cari Özkaynak Oranı: Kredili Menkul Kıymet alımı gerçekleştikten sonra yatırımcının hesabında bulunan özkaynak tutarının, kredili olarak satın alınan menkul kıymetlerin piyasa değerine bölünmesi suretiyle bulunur. Bu oran, hergün itibariyle aşağıdaki formüle göre hesaplanacaktır.

(Hesaptaki nakit +Hesaptaki Menkul Kıy.Piyasa Değeri) -(O güne kadar işlemiş faizi ve Masraflarla Birlikte Kredi Tutarı)

Cari Özkaynak Oranı ………………………………………………………..

Kredili Olarak Satın Alınan Menkul Kıymetlerin Piyasa Değeri

  1. Özkaynak Koruma Oranı: Kredili Menkul Kıymet işleminde bulunan yatırımcının hesabında, Sermaye

Piyasası mevzuatı gereği, Kredili Menkul Kıymet işleminin devamı süresince asgari %35 oranında özkaynak bulundurulması zorunluluğudur. Bu oran, Aracı Kurum bu oranı her zaman tek taraflı olarak artırılabilir.

II- KREDİ HESABI

Aracı Kurum, Kredili Menkul Kıymet işleminde bulunacak Yatırımcı adına bir veya birden fazla “Kredi Hesabı” açabilecektir. Yatırımcı, Aracı Kurum nezdindeki kredi hesabı dâhil tüm hesapları arasında Aracı Kurumun dilediği zaman, dilediği miktarlarda nakit ve menkul kıymet virmanı yapabileceğini kabul eder. …/…/…

Yatırımcı                                                                Aracı Kurum

 

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat