Kredi Kartının Kötüye Kullanılması

YARGITAY 8. Ceza Dairesi
Esas: 2014/28835
Karar: 2015/13337

Gereği görüşülüp düşünüldü:

6545 sayılı Yasa ile TCK.nun 142/1-b maddesi yürürlükten kaldırılmış ve 143. maddedeki arttırım oranı değiştirilmiş ise de, anılan suçun 142/2-h maddesinde düzenlenmiş olması ve bu düzenlemelerin açıkça sanık aleyhine bulunması nedeniyle; sanığın, katılanın kendisine ait işyerine alışveriş yapması için rızasıyla verdiği kredi kartıyla değişik zamanlarda kendisi için birden fazla nakit çekme ve nakit çekmeye teşebbüs etmekten ibaret eyleminde, kartın birden fazla kullanılması nedeniyle TCK.nun 245/1. maddesi uyarınca verilecek cezadan aynı yasanın 43/1. maddesi uyarınca artırım yapılması gerektiğinin gözetilmemesi ve hırsızlık suçundan kurulan hükümde, tayin olunan cezadan TCK.nun 62/1. maddesi ile indirim yapılması sırasında cezanın 2 yıl 1 ay yerine 1 yıl 13 ay hapis olarak eksik tayini aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

Yapılan yargılamaya, dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde gösterilen ve değerlendirilen delillere, oluşa ve mahkemenin soruşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, suçun oluşumuna ve niteliğine uygun kabul ve uygulamasına, hukuka uygun, yasal ve yeterli olarak açıklanan gerekçeye göre sanığın, bir sebebe dayanmayan temyiz itirazları yerinde görülmediğinden reddiyle hükümlerin (ONANMASINA), 10.03.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

CategoryYargı Kararı
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat