Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararına İtiraz

…..SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

Gönderilmek Üzere

…….. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

SORUŞTURMA NO : ……./…….

 

İTİRAZ EDEN                                 : (Ad-Soyad-Adres Bilgisi ve T.C. Kimlik No)

İTİRAZ EDEN VEKİLİ                   : (Avukat Var İse Ad-Soyad ve Adres Bilgisi)

ŞÜPHELİ                                          : (Ad-Soyad-Adres Bilgisi ve T.C. Kimlik No)

SUÇ                                                   :

SUÇ TARİHİ                        :

İTİRAZ KONUSU                            : Takipsizlik Kararının Kaldırılması

İTİRAZ EDİLEN KARAR              : …… Cumhuriyet Başsavcılığı’nın …… tarih ve …… soruşturma …….. karar sayılı kovuşturmaya yer olmadığına dair kararı.

KARARIN TEBLİĞ TARİHİ         :

İTİRAZ NEDENLERİ                     : 1-

                                                              2-

                                                              3- Eksik inceleme yapılarak, gerekli bilgi ve belgeler istenmeden, tanıkların ifadeleri alınmadan, hukuki nitelendirmede yanılarak soyut gerekçeler ile karar verilmesi usul ve yasaya aykırılık teşkil etmektedir.

NETİCE VE TALEP             : Yukarıda açıklanan nedenler ve makamınızın resen gözeteceği diğer hususlar çerçevesinde,

İtirazımın kabulüyle, ….. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ………… tarih ve …….. soruşturma ………. karar sayılı kovuşturmaya yer olmadığına dair kararının kaldırılmasına ve şüpheli hakkında kamu davası açılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …./…../……

İTİRAZ EDENİN AD SOYADI

                     İMZA              

CategoryDilekçeler
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

WhatsApp chat
Hemen Ara!