Kovuşturma evresinde uzlaştırma nasıl yapılır?

Borçludan senet alırken alacaklının dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir?

Kovuşturma evresinde uzlaştırma nasıl yapılır?

Kovuşturma  evresinde  uzlaştırma,  CMK  254‟de  düzenlenmiştir.

Kamu davası açıldıktan sonra kovuşturma konusu suçun uzlaşma kapsamında olduğunun anlaşılması halinde, kovuşturma dosyası uzlaştırma işlemlerinin 253‟ncü maddede belirtilen esas ve usûle göre yerine getirilmesi için uzlaştırma bürosuna gönderilmektedir.

Uzlaşma gerçekleştiği takdirde mahkeme, uzlaşma sonucunda sanığın  edimini  defa‟ten  yerine  getirmesi  halinde,  davanın  düşmesine karar verir. Edimin yerine getirilmesinin ileri tarihe bırakılması, takside  bağlanması  veya  süreklilik  arzetmesi  halinde;  sanık  hakkında, 231‟inci maddedeki şartlar aranmaksızın, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına  karar  verilir. Geri  bırakma  süresince  zamanaşımı  işlemez. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildikten sonra, uzlaşmanın gereklerinin yerine getirilmemesi halinde, mahkeme tarafından, 231‟inci maddenin on birinci fıkrasındaki şartlar aranmaksızın, hüküm açıklanır.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat