Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı Ne Anlama Gelir?

Önalım Nedeniyle Tapu İptali Tescil Davasında Vekalet Ücreti

Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı Ne Anlama Gelir?

Soruşturmanın sonlanması ve KYOK

Soruşturma evresi, suç  işlendiği  izlenimi veren halin öğrenilmesi ile başlar. Eğer edilen bilgi objektif izleyicide suç işlendiği konusunda bir  izlenim oluşturacak derece somutlaşmamışsa, hiç soruşturma açılmayacaktır. Kanuna KHK 694  ile eklenen SYOK buna netlik kazandırmıştır  (CMK “KHK 694” 158/6).

Soruşturma evresi kovuşturmaya yer olmadığı kararı (CMK 172) verilmesine  veya  iddianamenin  kabul  edilmesine  kadar  (CMK  175) devam eder.

Savcı,  soruşturma  evresinin  sonunda  mütalaasını  hazırlarken, dosyadaki olayın durumunu  takdir  etmek yetkisine  sahiptir. Savcının takdir  yetkisi  üçe  ayrılır:  i)  Soruşturma  evresinde  elde  edilen  şüphe sebeplerinin kamu davası açmak için “yeterli şüphe oluşturacak delil” olup olmadığını  takdir,  ii) Kamu davası açmada kamu yararı bulunup bulunmadığını  takdir,  iii) Soruşturma konusu olayda  suç unsuru olup olmadığını takdir.

Cumhuriyet savcısının takdiri kamu davasının açılması için yeterli  şüphe  oluşturacak  delil  elde  edilemediği  için  iddianame  düzenlenmeyeceği  yönünde  ise,  kovuşturmaya  yer  olmadığına  karar  verir (KYOK) (CMK 172/1).

Muhakeme  şartının  gerçekleşme  imkanı  yoksa,  savcı  yine  “kovuşturmaya yer olmadığına dair karar” verecektir.

İtiraz  edilmediği  veya  itiraz  reddedildiği  takdirde,  kovuşturmaya yer olmadığı kararı  ilk verildiği  andan  itibaren kesin hüküm  etkisine sahip  olur.  KHK  680  ile  yapılan  değişiklik  uyarınca,  yeterli  Şüphe oluşturacak yeni delil elde edilmedikçe ve sulh ceza hakimliğince kamu  davası  açılması kararı verilmedikçe,  aynı  fiilden dolayı  aynı kişi hakkında kamu davası açılamaz (CMK “KHK 680” 172/2).

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat