Kötüniyetli Islah Nedir?

Mesafeli satış sözleşmesi nedir?

Kötüniyetli Islah Nedir?

MADDE 182- (1) Islahın davayı uzatmak veya karşı tarafı rahatsız etmek gibi kötüniyetli düşüncelerle yapıldığı deliller veya belirtilerle anlaşılırsa, mahke­me, ıslahı dikkate almadan karar verir. Ayrıca hâkim, kötüniyetle ıslaha başvura­nı, karşı tarafın bu yüzden uğradığı bütün zararlarını ödemeye ve beşyüz Türk Li­rasından beşbin Türk Lirasına kadar disiplin para cezasına mahkûm eder.

Kötüniyetli ıslah Açıklama

  1. maddede, kötüniyetle ıslaha başvuran tarafa uygulanacak olan yaptırımlar düzenlenmiştir. Buna göre, ıslahın davayı uzatmak veya karşı tarafı rahatsız etmek gibi kötüniyetli düşüncelerle yapıldığı deliller veya be­lirtilerle anlaşılırsa, mahkeme ıslahı dikkate almadan karar verecektir. Is­lahın kötüniyetli düşüncelerle yapıldığı olgusunun kabulü için bu konuda belirtilerin bulunması dahi yeterli sayılmıştır. Ayrıca hakim, kötüniyetle ıs­laha başvuranı, karşı tarafın bu yüzden uğradığı bütün zararlarını ödemeye ve beşyüz Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar disiplin para cezası­na mahkum eder. Bu bakımdan hakime takdir yetkisi verilmemiş, burada kesin ifade kullanılarak, kötüniyetle ıslah başvurusu yapan kimsenin mut­laka cezalandırılacağı Öngörülmüştür.
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat