Koruma Kararına İtiraz Edebilir miyim?

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

Koruma Kararına İtiraz Edebilir miyim?

YARGITAY 3. Ceza Dairesi
Esas: 2012/35979
Karar : 2013/36843

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;

Gereği görüşülüp düşünüldü;

1) Sanık hakkında 4320 sayılı kanuna muhalefet suçundan kurulan hükmün temyiz itirazlarının incelenmesinde;

4320 sayılı Kanun 20.03.2012 tarihli kanun ile yürürlükten kaldırılarak aynı gün yürürlüğe giren 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun gereğince sanığın hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,

2) Sanık hakkında yaralama suçundan kurulan hükmün temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;

Sanığın savunmasında olay öncesi eşi olan mağdurun kendisine hakaret ettiğini beyan etmesi ve dosyada savunmanın aksini gösterir bir delil bulunmaması karşısında, olay sırasında evde bulundukları anlaşılan sanık ve mağdurun ortak çocuklarının ifadelerinin alınmasından sonra, mevcut hukuki duruma göre sanık hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağının tartışılması gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması,

Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı yasanın 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca isteme uygun olarak BOZULMASINA, 28/10/2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat