Çocuğun Velayetini Almak İçin Ne Yapabilirim?

Yargıtay 2.HUKUK DAİRESİ
ESAS: 2013/9199
KARAR: 2013/22739

VELAYETİN TESPİTİNDE ÇOCUĞUN ÜSTÜN YARARI

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı tarafından velayet yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Velayette asıl olan çocuğun üstün yararıdır. Çocuğun bu üstün yararının gerektirmesi halinde görüşünün aksine de karar verilebilir. Mahkemece çocuğun babasının yanında kalmak istediğini bildirdiği gerekçesiyle velayeti babaya verilmiş ise de; alınan uzman raporlarında kişilik gelişimini tamamlaması ve bakım olanakları bakımından velayetin anneye verilmesinin uygun olacağı bildirilmiştir. Annenin velayet görevlerini yerine getirmesine engel bir durumu ve bu konuda bir ihmali saptanmadığına göre, uzman raporundaki öneriye değer verilerek, çocuğun üstün yararı gereğince velayetinin anneye verilmesi gerekirken, yazılı şekilde velayetin babaya bırakılması isabetsiz olmuş, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ:Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 03.10.2013 (Per.)

CategoryYargı Kararı
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat