İnfaz Hukukunda İlkeler Nelerdir?

KOOPERATİFTEN HAKSIZ ÇIKARILMAYA İTİRAZ DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Kooperatiften Haksız Çıkarılmaya İtirazımızdan İbarettir.
AÇIKLAMALAR                :

Müvekkilim, …/…/… tarihinde kooperatife olan yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle iki ihtar sonucu ortaklıktan çıkarılmıştır. Müvekkilim ise yükümlülüklerini yerine getirmiştir ve söz konusu yönetim kurulu kararı haksızdır. Bu nedenle, mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

DELİLLER                           :  Çıkarılma kararı, ödeme makbuzları vs.

HUKUKİ SEBEPLER          :  KK. m. 16, 27 ve ilgili mevzuat

TALEP SONUCU                :  Yukarıda arz edilen hususlar ile duruşma sırasında sunulacak deliller de göz önüne alınarak haksız çıkarılmanın önlenmesine karar verilmesi ile yargılama gideri ve masrafların, vekalet ücretinin davalıya tahmiline karar verilmesine saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.

 

Davacı Vekili
Av.

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat