KHK ile İhraç Edilen Memur Emekli İkramiyesi Alabilir mi?

KONKORDATOYA UYGUN İŞLEM YAPILMAMASI NEDENİ İLE İFLAS KARARI TALEBİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR
  
DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Konkordatoya Uygun İşlem Yapılmaması Nedeni ile İflas Kararı Verilmesi Talebimizden İbarettir
AÇIKLAMALAR                :

Davalı borçlu konkordato süresi almış ve bu süre içinde konkordatoya uygun işlemlerde bulunmamıştır. Bundan dolayı konkordato anlaşması onanmamıştır. Bu nedenle borçlunun iflasına karar verilmesini talep etme zarureti hâsıl olmuştur.

DELİLLER                           :  Her tür delil.

HUKUKİ SEBEPLER          :  İİK. md. 301 ve İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda açıkladığımız nedenlerle konkordato süresi içinde konkordatoya uygun işlemde bulunmayan borçlu hakkında iflas kararı verilmesini, yargılama giderlerinin ve vekâlet ücretinin borçluya yüklenmesini vekil eden adına saygılarımla arz ve talep ederim.

 

Davacı Vekili

                                                                                                                                                             Av.

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat