Kaza Tespit Tutanağı İle Bilirkişi Raporu Arasında Çelişki Olması

KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR İTİRAZ DİLEKÇESİ

………… AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA
Gönderilmek Üzere
………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

SORUŞTURMA NO:
KARAR NO              :
İTİRAZ EDEN

(MÜŞTEKİ)               :

………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                      :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

ŞİKAYET EDİLEN   :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                        :Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara İtirazımızdır
SUÇ                            :Muarazanın önlenmesi
AÇIKLAMALAR     :
  1. Yukarıda numarası yazılı dosyada şüpheliler hakkında yaptığımız şikâyet hakkında Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı …/…/… tarihinde kovuşturmaya yer olmadığına dair karar vermiştir. Verilen bu kararın tarafıma tebliğinden itibaren 15 günlük kanuni süresi içinde itiraz ediyoruz.
  2. ……… isimli işyeriyle müvekkilin işyeri aynı sokakta bulunmaktadır. Söz konusu işyerine ait elektrik jeneratörü çalıştırıldığında çok fazla ses çıkarmakta ve bu ses nedeniyle aşırı derecede rahatsız olmaktadırlar. Konunun incelenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması amacıyla ilgili kurumlara müracaat edilmiştir. Fakat görevli kurumların hiç biri bu konuyu araştırmamıştır.
  3. Savcılığın takipsizlik kararında belirtildiği gibi ayrıntılı ve ölçüm sonuçlarını gösteren bir raporda mevcut değildir. Sadece iki memur tarafından imzalanan ve içeriğinde ölçüm sonucunu gösteren en azından şikâyet sonucu yapılan ölçümle şikâyetten sonra işyerinin düzelttim dediği zamandan sonra yapılan ölçümleri mukayese eder şekilde bir raporda mevcut değildir.
  4. Ayrıca söz konusu jeneratör proje dışında bir yere yapılmıştır. Oradaki çöp yeri de proje dışındadır. Bu iki yerde imara göre iki yapı arasında bulunması zorunlu olan 3 metrelik kısımlarda yer almaktadır. Bu hususlarda yetkililere bildirilmesine rağmen bu konuda da gerekli araştırma ve inceleme yapılmamış ve mağduriyet giderilmemiştir.
  5. Konuya ilişkin olarak delil mahiyetinde fotoğrafları dosyaya ibraz ediyoruz. Konunun araştırılarak …….. Cumhuriyet Başsavcılığının takipsizlik kararının kaldırılması için makamınıza müracaat etmek gerekmiştir.

HUKUKİ SEBEPLERİ        :  CMK. md. 173 ve ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda açıklanan nedenlerle, …… Cumhuriyet Başsavcılığının …./…./….. tarih ve …./….-…..sor-Kar. Sayılı dosyasıyla verdiği takipsizlik kararının kaldırılmasına karar verilmesi saygıyla arz ve talep olunur.

 

          Müşteki Vekili

         Av.

EKİ: Fotoğraf ve dilekçe örnekleri

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat