Konkordato Projesi Nasıl Hazırlanır? Konkordato Projesi İçin Gerekli Olan Belgeler Nelerdir?

Konkordato Projesi Nedir?

İcra ve İflas Kanunu uyarınca düzenlenmekte olup iflasın ertelenmesi için konkordato projeleri hazırlanmaktadır. Bu sayede şirket borçları itibariyle yeniden yapılandırmaya giderek borçlarını taksitlendirerek ödemeyi sağlamaktadır. Amaç kurumların ve şirketlerin borçlarını ödeyerek faaliyetlerine devam etmesidir. Konkordato talebinde vadesi geldiği halde ödeme yapamayan tüm borçlular bulunabilmektedir. Alacak hakkı olan kişiler tarafından da dilekçe yoluyla borçlu kişi hakkında konkordato işlemi başlatılmasını isteyebilmektedir.

Konkordato Talebinde Yetkili Olan Mahkemeler

Borçlular için borçlunun bulunduğu merkezin bulunduğu ildeki Asliye Ticaret Mahkemeleri yetkilidir. Ticaret mahkemesinin olmadığı bölgelerde ise Asliye Hukuk Mahkemesi müracaatları kabul etmektedir.

Konkordato Projesi Hazırlanışı Ve Süresi

İflas talebinde bulunan alacaklı tarafından gerekçenin yer aldığı bir dilekçe yazılarak başvuru sağlanmaktadır. Bu teklif öncelikle incelenerek şartların uygun olup olmadığı incelenir. İcra Tetkik Mercii tarafından borçlunun borcunun yüzde ellisini karşılamaya yeterli varlığının olup olmadığı incelenir. İnceleme sonucunda eğer başvuru koşulları sağlanmazsa yetkili mercii başvuruyu reddetmektedir. Eğer borçlu gerekli koşulları sağlıyorsa belirtilen süre içerisinde borçlunun mal varlıklarını yazılı olarak beyan etmesi gerekmektedir.

Mal beyanı dışında borçludan borçlarını hangi oranda ve vadede ödeyeceğine dair beyan ve belgeler, alacaklının da alacaklarından ne oranda vazgeçtiği talep edilmektedir. Borçlunun mal varlıklarının satışını sağlayıp sağlamayacağı ve hangi oranda satacağı ile kredi kullanımı sağlayıp sağlamayacağı yönünde bilgi talep edilmektedir. Dosya içerisinde sunulması gerekli belgelerde eksiklik olması halinde 3 aylık ek süre mahkeme tarafından verilebilmektedir. Ayrıca 1 yıllık kesin bir mühlette verilebilmektedir. Eğer tekrar gerek görülürse 6 aylık bir süre daha verilebilmektedir.

Konkordato Projesine Başvuruda Gerekli Belgeler

Alacakların alacak miktarlarını gösteren ve alacaklıların imtiyaz durumunu gösterir belge talep edilmektedir. Alacaklıların eline geçmesi öngörülen miktar ile borçlunun iflas etmesi halinde alacaklılara verilecek olan miktarın karşılaştırmalı olarak tablosu istenmektedir. Borçlunun borçlarını hangi oranda ödeyeceğine dair mali bir tablo da talep edilmektedir. Son 45 günlük süreye ait olmak üzere bilanço, nakit akım tablosu, gelir tablosu da talep edilmektedir. Alacaklıların konkordato sonunda alacakları para ile alacaklıların imtiyaz durumu beyan eden belge istenmektedir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat