Konkordato Neden Yapılmalıdır?

Konkordato herhangi bir kişi veya firmanın borçlarının yeniden yapılandırılması sonucunda iflasa tabi olmuş borçluların mali durumları düzeltilerek iflastan bir şekilde kurtulmasını geriye kalan diğer borçlarının ise mali durumlarının düzeltilmesini amaç edinen ve alacaklıların da belirli bir zaman ve gün içerisinde tenzilatla veya hangi vadede alacağına kavuşması için ara sağlayan ve mahkemenin de vermiş olduğu tasdikiyle taraflar arasında belirli bir düzen içerisinde bağlayıcı hale gelmiş olan bir anlaşma olarak tanımlanır.

İflas talebinde bulunan kişi veya firmalar her alacaklı olanlar gerekçeli ve düzgün bir şekilde dilekçe ile borçlu olan kişi veya firmalar hakkında konkordato işlemi başlatılmasını isteyebilir. Bu talep üzerine mahkeme bir konkordato tayin edebiliyor. Bunun yapılabilmesi için mahkemenin istemiş olduğu belgelerin eksiksiz bir şekilde mevcut olması gereklidir. Gerekli belgeleri yerine getiren alacaklı, icra mahkemesi gerekli gördüğü takdirde borçlunun bütün malvarlığının muhafaza edilmesi için gerekli bütün tedbirleri alır.

Konkordato Komiseri Nedir?

Borçlu olan kişi veya firmalar gerekli bütün şartları taşıdığı sonucuna varıldığı takdirde borçlu olan kişi veya firmaya bir tane konkordato süreci tayin edilmiş olur ve bir tane konkordato komiseri atanır. Borçlu olan kişi veya firmalar bilançosunda yazılı bir şekilde olan kıymetli eşya ve mal varlığını icra mahkemesi konkordato mühleti vermemesi halinde borçlu 162’inci madde uyarınca bir sene içerisinde icra mahkemesine göstermeye mecbur kalır. Eğer icra mahkemesi konkordato komiseri tayin edilmişse borçlu bütün mal varlığını ve kıymetli eşyalarını konkordato komiserine icra mahkemesinin tayin etmiş olduğu tarihe kadar söylemesi gereklidir. Bu işlemin yapılmasına konkordato komiseri yardımcı olur ve buna konkordato komiseri denir.

Konkordato Neden Yapılmalıdır

Piyasa şartlarının istenilen düzeyde olmaması, borçluların işlerinin giderek bozulması ve yapılan tahminlerde yanılmaların meydana gelmesi gibi durumlarda borçlunun mali durumu giderek kötüleşmiş olabilir. Bu durumda borçlu bütün borçlarının bir şekilde hepsinin ödemek zorunda bırakılırsa, borçlu olan kişi elindeki mevcut mal varlığı bütün borçlarının ödemeye maddi olarak yetmeyecektir.

Bundan dolayı iyi niyetli olan borçlu alacaklılarıyla yapmış olduğu icra ve ticaret mahkemesi onayıyla geçerli olan bir anlaşma yapılır. Bu şekilde yapılan anlaşma sonucunda konkordato elinde olmayan nedenlerden dolayı iyiniyetli olan borçlu borçlarının tamamını ödemeye borçlular için yapılmış ve kabul edilmiş bir ödeme anlaşmasıdır. Bu yüzden alacaklıların konkordato yaptırmasında fayda vardır.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat