Konkordato Komiserinin Görevleri Nelerdir?

4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun Gereği Tedbir Kararı İstemi

Konkordato Komiserinin Görevleri Nelerdir?

Konkordato sürecinin tamamlanması için konkordato komiserine verilmiş olan bir takım önemli görevler bulunmaktadır. Konkordato komiserinin kendisine verilen bu görevleri kanunun aradığı şartlara uygun olarak yerine getirmesi gerekmektedir. Bu husus borçlu ve alacaklılar açısından oldukça önemli olduğu kadar konkordato komiseri ile alacaklılar kurulunun sorumluluğunu da gerektirecek bir niteliğe sahiptir.

Konkordato Komiserinin Görevleri:

Komiserin görevleri İcra ve İflas Kanunun 290. Maddesinde ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. Buna göre:

  1. Dosyayı teslim alan konkordato komiseri kendisine verilen kesin süre içerisinde konkordatonun tasdikinin sağlanmasına yönelik işlemleri tamamlamak ve hazırladığı rapor ile birlikte mahkemeye iade etmek zorundadır.
  2. Konkordato komiseri, konkordato projesinin tamamlanmasına katkıda bulunmaya yönelik çalışmada bulunmalıdır.
  3. Konkordato komiseri, konkordato süreci boyunda borçlunun ticari faaliyetlerine nezaret etmelidir.
  4. Konkordato komiserinin, mahkemenin dosyanın durumuna göre gerekli gördüğü konularda rapor hazırlamak ve bu raporları yine mahkemenin belirtmiş olduğu sürelerde sunmak zorunluluğu bulunmaktadır.
  5. Konkordato komiseri, alacaklılar kuruluna konkordatonun seyri ile ilgili olarak düzenli aralıklarla bilgi verme yükümlülüğü bulunmaktadır.
  6. Komiserin, diğer alacaklılardan talep gelmesi halinde onlara da konkordatonun bulunduğu aşama ile seyri hakkında bilgi vermesi ve borçlunun güncel mali durumu ile ilgili olarak da talepte bulunan alacaklıları bilgilendirmesi gerekmektedir.
  7. Konkordato komiserin yukarıda sayılanlar dışında mahkemece kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmesi yükümlülüğü de mevcuttur.

Konkordato Komiserinin İşlemlerinin Denetimi:

Konkordato komiserinin yapmış olduğu işlemler ile ilgili olarak, konkordato için kesin mühlet vermiş olan Asliye Ticaret Mahkemesine şikayette bulunulması mümkündür. Mahkemenin bu şikayetler hakkında vereceği karar kanun gereği kesin hüküm niteliğinde olup bu kararlara karşı başkaca bir kanun yoluna gidilmesi olanağı bulunmamaktadır.

Konkordato Komiserinin Atanması:

Mahkemece konkordato işlemlerinin atanması için görevlendirilen komiser ve geçici komiserler, bu konuya ilişkin olan özel sicile kaydedilmesi için atamayı yapan mahkemenin bağlı olduğu bölge adliye mahkemesinin nezdindeki bilirkişilik bölge kuruluna bildirilir. Bir kişinin aynı zamanda beşten fazla sayıda dosyada komiser ve geçici komiser olarak görev yapması mümkün değildir. Konkordato komiserinin sorumluluklarıyla ilgili olarak İcra ve İflas Kanunun 227. maddesi uygulanmaktadır.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat