Konkordato Geçici Mühleti Nasıl Alınır?

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

Konkordato Geçici Mühleti Nasıl Alınır?

Konkordato, borçluların rahat nefes almalarını sağlayan yasal bir araçtır. Borcun vadesi dolması halinde veya borcu ödeyememe riskinin olması halinde yararlanılır. Sermaye şirketi olsun ya da olmasın her borçlu yararlanabilir. Ticaret mahkemesine giderek konkordato alan borçlular, verilen süre kadar mühlet alırlar. Zaman kazanan borçlular bu süre içerisinde borçlarını toparlayabilir.

Konkordato Geçici Mühleti Nedir?

Ticaret Mahkemesi’ne giderek konkordato talebinde bulunan borçlunun mahkeme talep ve eklerinde bir eksik bulunmuyorsa hemen geçici mühlet kararı verilmektedir. Böylece borçlunun mal varlığının korunması için de gerekli önlemler alınır. Üç ay olan geçici mühlet, gerekli görülmesi halinde iki ay daha uzatılabilmektedir. Mahkemenin verdiği geçici konkordato mühleti sayesinde borçlu aleyhine kamu alacakları dahil icra takibi yapamayacaktır. Başlayan tüm icra takipleri duracaktır. Ayrıca ilerisi göz önüne alınarak uygulanan haciz ve tedbir kararları da uygulanamaz.

Mahkemenin vereceği bu geçici mühlet kararı ile birlikte uygulamaya geçen tüm bu tedbirler sayesinde borçlu rahat bir nefes alacaktır. Bu sayede de borçlu işlerini düzene sokmak ve borçlarını ödeyebilmek için son bir fırsat yakalamış olur. Borca batmış şirketlerin ise ekonomiye tekrar kazandırılması ile şirket çalışanları işsiz kalmayacaktır. Şirket istihdam yaratmaya devam edeceği için herkes karlı çıkacaktır.

Konkordato Geçici Mühleti İçin Yapılması Gerekenler

Ticaret mahkemesine başvurarak geçici konkordato alabilmek için bazı belgelerin hazırlanması gerekmektedir. Bu belgelerin başında konkordato ön projesi gelir. Bu ön projede borçlunun borçlarını hangi oran ve sürede ödeyeceğini, alacaklıların alacağından hangi oranda vazgeçmiş olacaklarını, borçlunun ödemelerini yapabilmesi için mevcut mallarını satıp satmayacağı gibi bilgiler yer almalıdır. Bununla birlikte bütün alacak ve borçları vadeleri ile beraber gösteren liste ve belgeler olmalıdır. Alacaklıları, alacak miktarlarını ve alacaklıların ayrıcalık durumunu gösteren liste hazırlanmalıdır.

Alacaklıların eline geçmesi öngörülen ve borçlunun iflası durumunda alacaklıların eline geçebilecek olası miktarı karşılaştırmalı olarak gösteren bir tablo da belgeler arasında yer almalıdır. Konkordato talebine eklenecek tüm belgelerin eksiksiz olması halinde Yetkili Asliye Ticaret Mahkemesi, derhal geçici mühlet kararı verecektir. Belgeleri eksik olan ve gereken şartları taşımadığı anlaşılan borçlunun konkordato talebi reddedilecektir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat