Konkordato Geçici Mühleti Nasıl Alınır Ve Kaç Gündür?

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

Konkordato Geçici Mühleti Nasıl Alınır Ve Kaç Gündür?

Konkordato vadesi gelmiş olan borçlarını bir şekilde ödeme güçlüğü içerisine giren veya ödeme güçlüğü olan veya da vadesi gelmemiş olan borçlarının bir şekilde ödeme riski içerisinde olan borçluların rahat bir nefes almaları için ve tek düze çıkmalarını sağlamak amacı ile getirilmiş bir hukuk kurumudur.

Konkordato sermaye şirketi veya sermaye şirketi olmayan komandit ve kolektif bütün borçlu şirketler için geçerli ve uygulanabilir. Ayrıca şirketlerin yanında şahıslar içinde uygulanabilirler. Kısa bir özet yaparsak vadesi gelmiş borçlarını bir şekilde ödeyemeyen veya da vadesinde ödeyememe olasılığı olan bütün borçlular istedikleri takdirde asliye ticaret mahkemesinden konkordato talep etme imkanına sahiptirler.

Konkordato Geçici Mühlet Nedir?

Borçlarını vade günü geldiği halde bir şekilde ödeyemeyen veya da borçlunun borçlarını vadesinde ödeyememe tehlikesi altında olan borçlu, görevli ve yetkili mahkemeye başvurması sonucunda konkordato istemesi halinde mahkeme talep edilen konkordato hakkında ön inceleme yapar. Bu inceleme sonucunda borçlu konkordato talep belge ve dilekçelerini eksiksiz bir şekilde elinde mevcut bulundurduğu taktirde mahkeme derhal geçici mühlet kararı verecek ve borçlu olan kişinin mal varlığının muhafaza edilmesi için gerekli görmüş olduğu bütün tedbirleri alma yetkisi olacaktır. Bu süreçte yapılan bu işleme geçici mühlet denir.

Geçici Mühlet Kararı Verilmesi Sonunda Ne Oluyor?

Mahkeme geçici mühlet kararı verdikten sonra konkordatonun başarılı olup olmamasının sonucuna varmasını incelenmesi için geçici bir konkordato komiseri görevlendirecektir. Mahkeme gerekli gördüğü takdirde alacaklı sayısı ve alacak miktarına bağlı olarak üç komiser de görevlendirme yetkisine sahiptir.

Geçici Mühlet Kararı Süresi Ne Kadar?

Geçici mühlet kararı süresi üç aydır. Mahkeme isterse bu üç aylık süre dolmadan borçlu olan kişinin veya da geçici komiserin yapacağı ön görü veya talebi üzerine geçici mühlet kararını en fazla iki ay daha uzatma yetkisine sahiptir. Eğer uzatmayı borçlu olan kişi talep etmişse uzatma kararı verilmeden evvel öncelikle tayin edilen geçici komiserin görüşüne başvurulup ve uygun görüldüğünde geçici mühlet kararı uzatılabilecektir. Bu şekilde borçlu olan bir kişi hakkında geçici mühletin kararı toplamda süresi beş ayı geçemiyor.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat