Komisyon Sözleşmesinden Doğan Alacağa İlişkin İlamsız Takip İtirazın İptali Temyiz Dilekçesi

Komisyon Sözleşmesinden Doğan Alacağa İlişkin İlamsız Takip İtirazın İptali Temyiz Dilekçesi

YARGITAY … HUKUK DAİRESİNE GÖNDERİLMEK ÜZERE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO                            : …./… E., …/… K.

TEMYİZ EDEN DAVACI   : (Ad, Soyad)

VEKİLİ                                   : Av. (Ad, Soyad)

DAVALI                                 : (Ad, Soyad)

VEKİLİ                                   : Av. (Ad, Soyad)

KONU                                     : Asliye Hukuk Mahkemesinin …sayılı … tarihli kararının BOZULMASI talepli ek temyiz dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR

1. Dava konusu komisyon sözleşmesindeki imzaların alınan bilirkişi raporuyla taraflara ait olduğu belirlenmiştir. Davalı adı altındaki imzanın davalıya ait olduğu belirlendiğine göre sözleşmenin içeriğinin kim tarafından yazıldığını sorgulamak anlamsızdır.

2. Yerleşik Yargıtay içtihadına göre, tek nüsha olarak hazırlanan sözleşmelerin aksi yine yazılı bir başka belge ile kanıtlanıncaya dek sonradan değiştirildiği ya da ekleme yapıldığı ileri sürülemez.

3. Yerleşik Yargıtay içtihadına göre, sadece farklı renkte kalemle yazıların bulunması sözleşmenin imzalandığı tarihte tanzim edilmediği anlamına gelmez.

4. Tamamen davalının kötü niyetiyle sözleşme konusu taşınmazın satışa hazır hale getirilmesi için geçen sürede satış gerçekleşemediğinden sürenin taraflarca uzatılması ve bizzat davalının bu değişikliği yapmış olmasına rağmen haksız ve kötü niyetle sözleşmede değişiklik yapıldığı iddiasına itibar edilmeyerek davanın kabulü gerekirken haksız olarak reddi hatalı olup bozmayı gerektirmektedir.

DAHA ÖNCE VERMİŞ OLDUĞUMUZ TEMYİZ DİLEKÇEMİZE EK OLARAK SAYGI İLE SUNARIZ.

SONUÇ VE İSTEM               : Yukarda açıklanan nedenlerle; yapılacak temyiz incelemesi sonucunda …Asliye Hukuk Mahkemesinin … Sayılı … tarihli kararının BOZULMASINI saygı ile arz ve talep ederim.

Saygılarımla,

(Tarih)

DAVACI VEKİLİ

(Ad, Soyad, İmza)

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat