KHK ile İhraç Edilen Memur Emekli İkramiyesi Alabilir mi?

Kişisel verilerin korunması kanununa göre Veri Sorumluları Sicili

Veri Sorumluları Sicili (VERBİS), veri sorumlularının kay­dedildiği, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun gözetiminde Kişi­sel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından kamuya açık olarak tutulan sicildir.

Veri sorumluları sicilinde, ver sorumlusuna ait aşağıdaki bilgiler yer alır:

  • Veri sorumlusu ve varsa temsilcisinin kimlik ve adres bilgi­leri
  • Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği
  • Veri konusu kişi grubu ve grupları ile bu kişilere ait veri ka­tegorileri hakkındaki açıklamalar
  • Kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı veya alıcı grupları
  • Yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel veriler
  • Kişisel veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirler
  • Kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre
CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat