Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suç Duyurusu

… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA,

 

 

YAKINAN                            :

TC KİMLİK NUMARASI :

ADRES                                  :

VEKİLİ                                 :

ADRES                                  :

ŞÜPHELİ                              :

SUÇ                                       : Kişisel verilerin kaydedilmesi

SUÇ TARİHİ            : …/…/…

AÇIKLAMALAR                 :

 

1-) Müvekkilimiz, halen … …. unvanlı şirkette … departmanında …. olarak görev yapmaktadır olup adı geçen şirkette çalışanların kayıtlarının yenilenmesini teminen, ekte bir örneği sunulan form, …/…/… tarihinde şirket yönetimi tarafından tüm çalışanlara dağıtılmış ve dağıtım tarihinden itibaren en geç üç iş günü içinde eksiksiz olarak doldurularak adı geçen şirketin insan kaynakları bölümüne teslim edilmesi istenmiştir. Söz konusu formların doldurulması, şirket yönetimi tarafından zorunlu tutulmuştur.

2-) Ancak, sayın makamınız tarafından yapılacak incelemede de görüleceği üzere, söz konusu formda, çalışanlara ait olağan bilgilerin yanı sıra, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 135. maddesine aykırılık oluşturur şekilde, çalışanların siyasi, felsefi veya dini görüşlerine, ırksal kökenlerine, ahlaki eğilimlerine, cinsel yaşamlarına ve sendikal bağlantılarına ilişkin bilgileri de içermektedir.

3-) Bu aykırılıklara rağmen, şirket yönetimi tarafından kesin olarak zorunlu tutulması karşısında, form, müvekkilimiz tarafından eksiksiz olarak doldurulmak ve verilen süre içinde …/…/… tarihinde belirtilen birime teslim edilmek zorunda kalınmıştır.

4-) Yasaya açıkça aykırı olan bu durumun giderilmesi ve sorumlular hakkında gerekli soruşturmanın başlatılmasını teminen, işbu suç duyurusunda bulunmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER        : 5237 S. K.  m. 135 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, yasaya aykırı durumun giderilmesini ve sorumluları hakkında cezalandırılması için kamu davası açılmasına karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/…/…

Şikayetçi Vekili

                                                                                                            Av.

CategoryDilekçeler
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat