Kırmızı Bülten Nedir? Kırmızı Bülten Nasıl Çıkartılır?

KIRMIZI BÜLTEN

Kırmızı bülten, günlük haber bültenlerinde sıklıkla yer alması nedeniyle hemen herkesin duyduğu bir kavramdır. Ancak hangi kurum tarafından çıkarıldığı, uluslararası hukuk alanında hangi etkileri doğurduğu çoğu kişi tarafından tam olarak bilinmemektedir. Diğer yandan kırmızı bülten kadar duyulmayan ve farklı sonuçlar doğuran mavi, yeşil. sarı. turuncu, mor ve siyah renkte de bültenler mevcut olup yazının ilerleyen bölümlerinde bunlara kısaca değinilecektir Öncelikle bahsi geçen bu bültenleri çıkaran kurum olan INTERPOL’ün yapısına ve görevlerine kısaca değinmekte fayda vardır.

Interpol

Globalleşmenin de etkisiyle günümüzde suçlar ülke sınırlarını aşmaktadır. Kaçakçılık, insan ve uyuşturucu ticareti gibi suçlar bir ülkede başlayıp başka ülkelerde tamamlanmaktadır Suç işleyen kişiler üçüncü bir ülkeye kaçarak cezadan kurtulmak için her yolu denemekte, suç örgütleri de üyelerine bu konuda destek vermektedir. Bu nedenle günümüzde uluslararası işbirliği olmaksızın sınır aşan suçlarla mücadele etmek neredeyse imkansızdır. INTERPOL bu gereksinimin
bir sonucu olarak kurulmuş ve 1923 yılında Viyana’da 20 ülkenin katılımıyla toplanan kongreyle kurumsal kimliğe kavuşmuştur.

‘International’ ve ‘Police’ kelimelerinin birleşiminden oluşan INTERPOL. uluslararası polis teşkilatı olarak tanımlanabilir. Merkezi Fransa’nın Lyon şehrinde
olup hali hazırdaki üye sayısı 192’dir. Türkiye INTERPOL’e 1930 yılında üye olmuştur.

INTERPOL’ün çalışma esaslarını ve temel prensiplerini belirleyen Anaya sası 1956 yılında Viyana’da kabul edilmiştir Anayasasının 2. maddesinde INTERPOL’ün amacı; suçların önlenmesi ve takibi için uluslararası polis otoriteleri arasında en geniş şekilde işbirliği sağlanması olarak tanımlanmıştır. Anılan Anayasa nın 3. maddesine göre INTERPOL’ün siyasi, askeri, dini, ırki konulara ilişkin herhangi bir faaliyette bulunması yasaklanmıştır.

Interpol; Genel Kurul, İcra Komitesi, Genel Sekreterlik ve Ulusal Bürolardan oluşan 4 ana organa sahiptir.

Genel Kurul: INTERPOL’ün anayasa, tüzük ve diğer önemli konuların karara bağlandığı en geniş yetkili organıdır Burada 192 üye devletin her biri bir temsilci
ile temsil edilir. Genel Kurul, her yıl başka bir üye ülkede olmak üzere yılda bir kez toplanır. En son Genel Kurul toplantısı 2011 yılında Hanoi / Vietnam da
yapılmıştır.

İcra Komitesi: Genel kurul tarafından seçilen bir başkan, üç başkan yardımcısı ve 9 üyeden oluşur. Başkan 4 yıllığına seçilir ve aynı zamanda INTERPOL’ün
başkanı sıfatını taşır. Başkan yardımcıları ve üyeler ise genel kurul tarafından 3 yıllığına seçilirler. İcra komitesi Genel kurul kararlarının uygulanmasından ve
INTERPOL’ün idaresinden sorumludur.

Genel Sekreterlik: INTERPOL’ün görev gücünü oluşturan ana birimi olup kırmızı bülten çıkarılması dahil uluslararası işbirliği kapsamındaki tüm işlemleri yürütür. gerekli kararları alır, genel kurul kararlarını icra eder Genel Sekreter, genel kurul tarafından 5 yıllığına seçilir ve kurumun yönetiminden, bütçenin kullanılmasından sorumludur.

Genel Sekreterlik 7/24 esasına göre 365 gün çalışır 90 farklı ülkenin temsilcisi Genel Sekreterlikte görev yapmaktadır. Arapça, İngilizce, Fransızca ve İspanyol’ca resmi dil olarak kullanılmaktadır. Genel Sekreterliğin merkezi Fransa’nın Lyon şehrinde olmakla birlikte 7 ülkede daha ofisi bulunmaktadır.

Ayrıca Birleşmiş Milletler bünyesinde Newyork’ta ve Avrupa Birliği bünyesinde Brüksel’de irtibat ofisleri bulunmaktadır.

Ulusal İrtibat Büroları Türk İnterpolü veya Hollanda İnterpolü gibi o ülkenin adıyla tanımlanmakta olup üye ülkelerin polis teşkilatı bünyesinde görev yapan
ulusal birimlerdir. Ulusal adli makamlar ile INTERPOL arasındaki bağlantıyı ve işbirliğini sağlarlar.

MAVİ BÜLTEN:

Aranan kişilerin bulunduğu yerin, kimlik bilgilerinin ve suçla bağlantılı eylemlerinin tespiti için çıkarılır Aranan kişiye isnat edilen suçun iade talebini gerektirecek derecede ağır olmaması durumunda tercih edilebilir. Diğer yandan, aranan kişi hakkında devam eden bir yargılama varsa, yeri tespit edilerek adli
yardımlaşma yoluyla savunmasının alınması amacıyla çıkarılır.

SARI BÜLTEN:

Kayıp kişilerin bulunması ve kimliklerinin tespit edilmesi amacıyla çıkarılır. Daha çok çocukların veya zihinsel rahatsızlığı olan kişilerin bulunması için çıkarıldığı görülmektedir.

SİYAH BÜLTEN

Kimliği belirsiz cesetlerin kimlik tespiti ve yakınlarına teslimi amacıyla çıkarılır. Çoğunlukla cesedin DNA profiline ilişkin bilgileri içermektedir. Cesedin durumuna göre parmak izini, fotoğrafını veya boyu. saç rengi, göz rengi gibi ayırt edici özelliklerini de içerebilir.

YEŞİL BÜLTEN

Daha önce suç işleyen ve başka bir ülkede yeniden suç işlemesi muhtemelgörünen kişiler hakkında çıkarılır. Kişinin muhtemel eylemlerine karşı uyarı
mahiyetindedir. Özellikle geçmişinde pedofili suçu olan kişilerin başka ülkelere seyahat etme ihtimali bulunduğunda yayınlanır. Papa II. Jean Poul’e suikast girişiminde bulunan şahıs hakkında da yeşil bülten çıkarılmıştır.

TURUNCU BÜLTEN

Toplum güvenliği için ciddi tehlike oluşturan kişiler, objeler veya olaylar hakkında uyarı mahiyetinde çıkarılır.

MOR BÜLTEN

Suçlular tarafından kullanılan suç yöntemleri, araçları gibi konuların tespiti ve bilgi paylaşımı çıkarılır. Siber saldırı düzenleyecek grupların eylem yöntemleri
konusunda etkili bir bilgi paylaşım yöntemidir.

CategoryMakale
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat