Kira Bedelinin Önceki Malike ya da Kiralayan Olmayan Malike Ödenmesi

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Kira Bedelinin Önceki Malike ya da Kiralayan Olmayan Malike Ödenmesi

Kira sözleşmesinin yapılmasından sonra, bir kimse kiralananın mülkiyetini iktisap etmiş ise, o sözleşmeden doğan hakları ve borçları da iktisap etmiş sayılır. Kiracı, malikin ihbar ve ihtarına rağmen, malik ol­mayana ödeme yaparsa, borcundan kurtulmuş sayılmaz. İyi niyetle yapılan ödeme ise, geçerli kabul edilmektedir.

Kiralananı iktisap eden kimse, iktisabını kiracıya bildirir ve bundan böyle kira bedelinin kendisine ödenmesini istemesine karşın, kiracı eski malike ödeme yaparsa, kira borcundan kurtulamaz. Burada iyiniyet tartışılamaz. Zira kendisine yeni malik tarafından yapılmış olan ihbar ve ihtar onun iyi niyetini ortadan kaldırmaktadır.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat