Kira Tespiti, Kira Farkı ve Faizi

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Kira Tespiti, Kira Farkı ve Faizi

Kira parasının arttırılmasına ilişkin, kira tespit davası açılmış olsa dahi, kiracı uyuşmazlık konusu olmayan kira parasını süresinde Ödemek­le yükümlüdür. Kira tespit kararının kesinleşmesi ile, kiracı bu farkları da ödemek zorunda kalacaktır. Kira farkının mahkemede dava veya icrada takip edilebilir hale gelmesi için, miktarının belli olması gerekir. Bu be­lirginlik ise, ancak kira tesbitine ilişkin kararın kesinleşmesiyle olur. Böyle bir durumda, mahkeme kira tespit kararının kesinleştiği tarihten, farkların ödendiği tarihler arasındaki faiz alacağı miktarım gerekirse, uzman bilirkişi aracılığı ile belirlemeli ve sonucuna göre bir karar verme­lidir.

Taraflarca aksi ileri sürülüp kanıtlanmadıkça, kira sözleşmesi kuru­lurken taraflarca ilk dönem için sözleşmede kararlaştırılan kira parasının hak ve nesafete uygun olduğu kabul edilmelidir.

Sözleşmede kira parası net veya brüt kira olarak belirlenebilir. An­cak bu belirleme sonucu, kira parasının stopaj veya katma değer vergisi­nin nazara alınmasını gerektirmez. Başka bir anlatımla kira parası, vergi­ye dair kesintiler göz önünde tutulmaksızın tespit edilir.

Hak ve nesafete göre belirlenen kira parası temel alınarak, bu belir­lemeden sonra ard arda üç yıl için toptan eşya fiyat endeksi oranında art­tırılmak suretiyle müteakip yılların kirası hesaplanır. Başka bir anlatımla, kira parası her üç yılda bir hak ve nesafete göre belirlenmesi gerekir. An­cak aşırı enflasyon ortamında kira parasının %65 ile sınırlı olarak arttı­rılması gerektiği, Yargıtay’ca benimsenmiştir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat