Kesin Hüküm Nedir? Hükmün Kesinleşmesi Yolları Nelerdir?

Önalım Nedeniyle Tapu İptali Tescil Davasında Vekalet Ücreti

Kesin Hüküm Nedir? Hükmün Kesinleşmesi Yolları Nelerdir?

Hükme karşı herhangi bir kanun yoluna baş­vurmamış olması

Süresi içerisinde ilgililerin kanun yolunu tüket­miş olması

İlgililerin kanun yolunun öngörülmemiş olması

Ceza hukukunda hükümler ancak ke­sinleştikten sonra infaz kabiliyetine sa­hip olur.

Kesin hüküm, yeni soruşturmayı veya davayı engeller.

Kesin hükmün önleme etkisi dediğimiz hu­sus sadece mahkeme kararları açısından söz konusu olur. Bu etki yargı organları kararları için­dir. İdari kararlarda bu etki söz konusu olmaz.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat