Kasten Adam Öldürme Ve İzinsiz Silah Taşıma Suçları

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

Kasten Adam Öldürme Ve İzinsiz Silah Taşıma Suçları

T.C YARGITAY

1.Ceza Dairesi

Esas: 1999 / 3759

Karar: 2000 / 98

Karar Tarihi: 26.01.2000

ÖZET: Maktülün ölümünün gerçekleştirildiği olay gününde işyerine gelip sanığı taciz ve tahkir edip aksi sabit olmayan savunmaya göre de zora dayalı biçimde para istemek suretiyle, zamana yayılan, arz ettiği süreklilik nedeniyle de şiddet kazanan kışkırtmaların, kül halinde yasanın 51. maddesinin 1. fıkrası düzeyini aşıp 2. fıkrası düzeyine ulaştığı oluş ve kabulden anlaşıldığı halde TCY’nin 29/son maddesince değerlendirme yapılıp daha şedit düzeydeki ağır tahrik oluşumları da gözetilerek makul düzeyde indirim yapılması gerekirken, sadece olay günü vaki olan davranışlar esas alınmak suretiyle sanığa fazla ceza tayini, kanuna aykırıdır.(765 S. K.  m. 29, 49, 50, 51)  (1412 S. K.  m. 305)

Dava: A’i kasten öldürmekten ve izinsiz silah taşımaktan sanık A’nin yapılan yargılanması sonunda: Hükümlülüğüne ilişkin (Karaman Ağır Ceza Mahkemesi)nden verilen 13.7.1999 gün ve 110/81 sayılı hükmün duruşmalı olarak Yargıtayca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş ve hüküm kısmen re’sen de temyize tabi bulunmuş olduğundan dava dosyası c. Başsavcılığından tebliğname ile dairemize gönderilmekle; duruşmalı olarak incelendi ve aşağıdaki karar tespit edildi.

Ağır Tahrik Hükümleri

Karar: Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık A’nin öldürme ve yasak silah taşıma suçunun sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suç nitelikleri tayin, takdire ilişkin cezayı azaltıcı sebebinin nitelik ve derecesi takdir kılınmış, sair yönleriyle savunması inandırıcı gerekçelerle değerlendirilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde bozma nedenleri dışında başkaca isabetsizlik görülmemiş olduğundan sanık müdafiinin; temyiz dilekçesi ve duruşmalı incelemede, ölümün kastı aşan etkili eylemle oluştuğuna, TCY’nin 49 ve 50. maddeleri koşullarının bulunduğuna yönelen ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine; Ancak;

1- Haksız kışkırtmanın derecesi yönünden;

Maktül A’ten kaynaklanan ve adli soruşturma dosyalarıyla da belgelendiği üzere; 8.7.1997 tarihinde sanığı bıçakla adiyen yaralamaktan hükümlendirilmesine ve cezasının ertelenmesine karşın mütenebbih olmayarak 28.10.1998 tarihine dek sanığı ve babasını süreklilik arz eden düzeyde tehdit ve taciz etmek, ölümünün gerçekleştirildiği olay gününde de işyerine gelip sanığı taciz ve tahkir edip aksi sabit olmayan savunmaya göre de zora dayalı biçimde para istemek suretiyle, zamana yayılan, arz ettiği süreklilik nedeniyle de şiddet kazanan kışkırtmaların, kül halinde yasanın 51. maddesinin 1. fıkrası düzeyini aşıp 2. fıkrası düzeyine ulaştığı oluş ve kabulden anlaşıldığı halde TCY’nin 29/son maddesince değerlendirme yapılıp daha şedit düzeydeki ağır tahrik oluşumları da gözetilerek makul düzeyde indirim yapılması gerekirken, sadece olay günü vaki olan davranışlar esas alınmak suretiyle sanığa fazla ceza tayini,

Cezadan Makul Düzeyde İndirim Yapılması Gereği

2- Yargılama gideri tahmiline dair usul yönünden;

Esas kararı oluşturan tefhimli kararın mahsus sütununda sanığa tahmil olunan yargılama gideri tutarının belirtilmemesi,

Sonuç: Yasaya aykırı ve sanık müdafiinin bu yöne ilişkin temyizi isabetli görülmekle öldürme cezası yönünden CYUY’nin 305/1. maddesince de re’sen temyize tabi sair yönlerden kabili temyiz irtibatlı hükümlerin tebliğnamedeki görüş benimsenerek (BOZULMASINA), 26.1.2000 gününde oybirliği ile karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat