KHK ile İhraç Edilen Memur Emekli İkramiyesi Alabilir mi?

KARZ SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar

Bir tarafta ….. adresinde ikamet eden ….. ile, diğer tarafta ….. adresinde ikamet eden ….. arasında aşağıdaki koşullarla bir ödünç sözleşmesi akdolunmuştur.

İşbu sözleşmede;

….. “Ödünç Veren”,

….. “Ödünç Alan” olarak anılacaktır.

2- Konu

İşbu sözleşmenin konusu, mülkiyeti ödünç verene ait olan …..’nın ödünç veren tarafından ödünç alana verilmesidir.

3- Tarafların Yükümlülükleri

1-  Ödünç veren, ödünç konusu …..’yı .. / .. / …. tarihinde ödünç alana teslim edecektir.

2-  Ödünç alan …..’yı ödünç verene .. / .. / …. tarihinde ödünç verene geri verecektir.

4- Yetkili Mahkeme

İşbu sözleşmeden doğması muhtemel uyuşmazlıklar için ….. mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

İşbu sözleşme .. / .. / …. tarihinde …..’da iki nüsha olarak imzalanmış ve bir nüsha ödünç alana teslim edilmiş, ikinci nüsha ödünç verende kalmıştır.

Ödünç Alan                                                 Ödünç Veren

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat