Karşılıksız Yararlanma Suçunun Unsurları

TCK m. 249 nedir?

Karşılıksız Yararlanma Suçunun Unsurları

YARGITAY 2. Ceza Dairesi
Esas: 2013/17574
Karar: 2013/23367
ELEKTRİK HIRSIZLIĞI, KARŞILIKSIZ YARARLANMA SUÇUNDA UNSURLAR
MÜHÜR BOZMA SUÇU
Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
1-Katılan vekilinin sanık hakkında karşılıksız yararlanma suçundan kurulan 20.12.2012 tarihli ceza verilmesine yer olmadığına ilişkin hükme yönelik temyiz isteminin incelenmesinde,
Yapılan duruşmaya, toplanan delillere, gerekçeye, hakimin kanaat ve takdirine göre temyiz itirazları yerinde olmadığından reddiyle hükmün istem gibi ONANMASINA,
2- Katılan vekilinin sanık hakkında mühür bozma suçundan kurulan 26.12.2008 tarihli beraat hükmüne yönelik temyiz istemine gelince;
6352 sayılı yasanın geçici 2. maddesinin 2. fıkrası uyarınca Dairemizin 23.07.2012 günlü iade kararının sadece elektrik hırsızlığı suçundan kurulan hükümle ilgili olduğu, daha önce mühür bozma suçundan kurulan hüküm ile bu hükme karşı yapılan temyiz başvurularının geçerli olduğu belirlenerek yapılan incelemede;
İddianamede, sayacın 26.07.2006 tarihinde mühürlenmesinden sonra elektrik hırsızlığı suçunun işlendiği belirtilmiş ise de, mühürleme tutanağından sayacın 11.05.2007 tarihinde mühürlendiği ve iddianameye konu kaçak elektrik tespit tutanağının 01.04.2008 tarihinde düzenlenmesi karşısında, sanığın atılı mühür bozma suçunu işlediği sabit olduğu halde, “kurum tarafından 26.07.2006 tarihinde herhangi bir mühürleme işlemi yapılmadığı ve mühürleme tutanağı tutulmadığından” bahisle yasal ve yeterli olmayan gerekçeyle yazılı şekilde beraat kararı verilmesi,
Bozmayı gerektirmiş, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı istem gibi BOZULMASINA,10.10.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat