KARŞILIKSIZ YARARLANMA SUÇU

SANIĞA ZARAR MİKTARINI GİDERMESİ HALİNDE HAKKINDA CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA KARAR VERİLECEĞİNE DAİR BİLDİRİMDE BULUNULMASI GEREKTİĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI

T.C YARGITAY
13.Ceza Dairesi
Esas: 2017 / 1897
Karar: 2017 / 3697
Karar Tarihi: 05.04.2017

ÖZET: Sanığa bilirkişi tarafından tespit edilecek vergiler dahil cezasız kaçak kullanım bedeline ilişkin zarar miktarını gidermesi halinde hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verileceğine dair bildirimde bulunularak sonucuna göre karar verilmesi gerektiğinin düşünülmemesi, bozmayı gerektirmiştir.

(6352 S. K. Geç. m. 2) (1412 S. K. m. 326)
Dava ve Karar: Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:
1- Sanık müdafiine duruşma gününü bildirir davetiye tebliğ edilip duruşmadan haberdar edilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması suretiyle 1412 sayılı CMUK’ un 326/2. maddesine aykırı davranılması ve savunma hakkının kısıtlanması,
2- Hakkında boru takmak suretiyle kaçak su kullandığına dair tutanak düzenlenen sanığın kovuşturma aşamasında alınan beyanında, 2 sene şirketin inşaatının devam ettiğini, bu süre içerisinde aboneliğinin bulunduğunu, daha sonra arsa sahibi ile aralarında anlaşmazlık çıkması sebebi ile inşaatın 2, 3 sene bu şekilde kaldığını, kış mevsiminde inşaate ait su saatinin patlamış olması sebebi ile İdris isimli komşusunun su saatini sökerek yerine vana taktığını, kendisinin yurt dışında olması sebebi ile bu durumdan haberdar olamadığını, inşaatın de yarım kaldığını beyan ettiğinin ve sanık müdafiinin sanık hakkında aynı eylem nedeniyle daha önce 2 kez daha dava açıldığını belirttiğinin anlaşılması karşısında; öncelikle sanığın ve müdafiinin beyanı doğrultusunda araştırma yapılmak suretiyle suça konu inşaatın suç tarihinde kimin sorumluluğunda bulunduğu hususu kesin bir biçimde tespit edilip sonucuna göre suça konu olayda sanıktan başkaca kişilerin sorumluluklarının bulunduğunun tespit edilmesi durumunda suç duyurusunda bulunularak kamu davası açılması halinde dava dosyalarının birleştirilerek yapılacak yargılama sonucunda sanığın hukuki durumunun tespiti gerekirken eksik inceleme ve araştırma sonucu yazılı şekilde karar verilmesi,
3- Sanığın karşılıksız yararlanma kastıyla hareket ettiğinin tespit edilmesi durumunda; 02.07.2012 tarihinde kabul edilip 28344 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 05.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6352 sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Ve Basın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava Ve Cezaların Ertelenmesi Hakkındaki Kanunun Geçici 2. maddesinin l. fıkrası uyarınca aynı maddenin 2. fıkrası gereğince, şikayetçi kurumun zararını tazmin etmesi halinde sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerektiği hususu gözetilerek, sanığın kurum zararını giderip gidermediği sorularak, gidermediğinin tespiti halinde, öncelikle bilirkişiden normal tarifeye göre (vergiler dahil cezasız) kurum zararının belirlenmesine esas olmak üzere rapor aldırılıp ardından sanığa “bilirkişi tarafından tespit edilecek vergiler dahil cezasız kaçak kullanım bedeline ilişkin zarar miktarını gidermesi halinde 6352 sayılı Yasanın Geçici 2/2 maddesi gereğince hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verileceğine” dair bildirimde bulunularak sonucuna göre karar verilmesi gerektiğinin düşünülmemesi,
Bozmayı gerektirmiş, sanık … … müdafiinin temyiz talebi yerinde görülmüş olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca, tebliğnameye uygun olarak BOZULMASINA, 05/04/2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat