KHK ile İhraç Edilen Memur Emekli İkramiyesi Alabilir mi?

KARŞILIKSIZ ÇEK ESKİ HALE İADE TALEPLİ DİLEKÇE

………. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

 DOSYA NO              :

SANIK                       :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

MÜDAFİİ                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

KONU                        :İstinaf süresine ilişkin eski hale getirme talebimizin istinaf hükmünde, Sayın Mahkemenizin ve itiraz üzerine red kararı veren …….. Ağır Ceza Mahkemesinin ……. D.İş nolu kararı YOK HÜKMÜNDE olması sebebiyle bu konuda karar verilmek üzere dosyanın İstanbul Bölge Adliye ilgili dairesine gönderilmesi ve hükmün infazının ertelenmesi talebimizdir.
AÇIKLAMALAR     :

 

 

  • Eski hale getirme dilekçesi aynen istinaf hükmündedir. Süresinde verilmiş olsa hangi makam inceleyecekse o makam tarafından incelenebilir. Bu nedenle eski hale iade talebimizle ilgili olarak Yerel Mahkemenin kurduğu hüküm de, itiraz üzerine karar veren Ağır Ceza Mahkemesi kararı da yok hükmündedir. Ne Yerel Mahkeme ne de İtiraz mercii istinaf incelemesi için yetkili kılınmamış olup, karar yetki aşılarak verilmiş durumdadır.
  • İnfazın durdurulması talepli olarak Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmek üzere tarafımızca verilen yargılamanın yenilenmesi dilekçemiz Sayın Mahkemenin kendisi tarafından karara bağlanmış olup, itiraz üzerine Ağır Ceza Mahkemesinin red kararı yok hükmünde olduğundan ilgili dilekçemizin bu konuda karar verilmek üzere Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesini talep etme zarureti hasıl olmuştur.
  • İstinaf safhasında geçecek süre içinde hükmün infazının ertelenmesi hakkaniyet gereği olup, Mahkemeden hükmün infazının ertelenmesine karar verilmesini talep ediyoruz.

TALEP SONUCU :    Yukarda açıklanan nedenlerle,

  • Eski hale iade talebiyle vermiş olduğumuz dilekçemizin bu konuda karar verilmek üzere Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine,
  • Bu aşamada hükmün infazının ertelenmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz. Saygılarımızla.

SANIK MÜDAFİİ

 

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat