KHK ile İhraç Edilen Memur Emekli İkramiyesi Alabilir mi?

KARŞILIKSIZ ÇEK İLE İLGİLİ ŞİKAYET DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                    :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                      :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                    :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                        :Şüphelinin karşılıksız çek keşide etmek suçundan cezalandırılması talebidir.
AÇIKLAMALAR     :

1- Sanık, borcuna karşılık olmak üzere ; Türkiye … Bankası A.Ş. ………… Şubesinin ………. seri numaralı, …/…/2017 keşide tarihli, Keşide yeri; …….. olan ………….. TL bedelli bir adet çek keşide edip teslim etmiştir.Çek süresinde ilgili bankaya ibraz edilmiş ancak karşılığının olmaması sebebiyle, ödenmediği hususu işbu çekin arkasına şerh edilerek tarafıma iade edilmiştir.

2- Yargılama sırasında koruma tedbiri olarak sanık hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına karar verilmesini talep ederim.

3- Çek bedeli ödenmemiş olduğundan, şüpheli borçlu hakkında  ………… ( ) İcra Müdürlüğünün 2017/…… E. Sayılı dosyası ile icra takibi başlatılmıştır. Senedin aslı İcra Müdürlüğü kasasındadır.

Açıklanan nedenlerle karşılıksız çek keşide etmek suçunu işleyen şüphelinin cezalandırılmasını talep etme gereği hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER  : 6728. S.K. ile değişik 5941. Sayılı Çek Kanununun 5. maddesi ve ilgili mevzuat.

DELİLLER                        : Suça konu çek, banka kayıtları ve her türlü yasal  delil.

TALEP SONUCU         : Yukarıda açıklanan nedenlerle, şüphelinin karşılıksız çek keşide etmek suçundan cezalandırılması ve yargılama giderlerinin sanığa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten  arz ve talep ederim. Saygılarımızla. …/…/2017

                                                                                                      ŞİKAYETÇİ VEKİLİ

EK: Çek fotokopisi

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat