Karşı dava nasıl açılır? Karşı Dava açmanın süresi ne kadardır?

Mesafeli satış sözleşmesi nedir?

Karşı dava nasıl açılır? Karşı Dava açmanın süresi ne kadardır?

MADDE 133- (1) Karşı dava, cevap dilekçesiyle veya esasa cevap süresi içinde ayrı bir dilekçe verilmek suretiyle açılır.

(2) Süresinden sonra karşı dava açılması hâlinde, mahkeme davaların ay­rılmasına karar verir.

Karşı davanın açılması ve süresi Açıklama

Karşı davanın, cevap dilekçesiyle veya esasa cevap süresi içinde ayn bir dilekçe verilmek suretiyle açılması gerekir (HMKmd. 133/1). Bu düzen­leme ile, 1086 sayılı HUMK’dan farklı olarak, karşı davanın esasa cevap sû­resi içerisinde, cevap dilekçesinin dışında ayrı bir dilekçe verilmek suretiyle açılması mümkün kılınmıştır. Buna göre, yazılı yargılama usulünün uygu­landığı (HMK md. 127) veya basit yargılama usulüne göre görülen davalarda, cevap dilekçesiyle veya iki hafta olan cevap dilekçesi­ni verme süresi içinde cevap dilekçesinden ayrı bir dilekçeyle karşı dava da atılmalıdır. Cevap süresi uzatılmışsa (HMKmd. 127,317/2), karşı davalar süre içinde açılabilir.

Cevap süresi içinde karşı dava açmamış olan davalı, karşı dava açma hakkını kaybeder. Bu durumda davalı, ayrı (bağımsız) bir dava açabilir, ilk dava ile bu dava arasında bağlantının bulunması halinde davalar birleştiri­lebilir (HMKmd. 166/1-2).

Süresinden sonra karşı dava açılması halinde, mahkeme davaların ay­rılmasına karar verir (HMK md. 133/2). Böylece, süresinden sonra karşı dava açılması durumunda, yargılamanın sürüncemede kalmasını önlemek amacıyla karşı dava açılabilmesi için kanunun aradığı diğer şartlar (HMK md. 132/1) gerçekleşmiş bulunsa bile, mahkemenin talep üzerine veya ken­diliğinden ayırma kararı vererek, karşı dava olarak açılan davayı görevli mahkemeye gönderebilmesi mümkün kılınmıştır. Karşı davanın kabule şa­yan olmadığı durumlarda da, örneğin asıl dava ile bağlantılı olmayan ve ta­kas veya mahsup talebini de içermeyen bir davanın, davalı tarafından karşı dava olarak açılması durumunda, mahkeme, davacımn talebi üzerine veya kendiliğinden karşı davanın asıl davadan ayrılmasına ve gerekiyorsa, yani mahkemenin ayırdığı davaya kendisinin bakması mümkün değilse, dosya­nın görevli mahkemeye gönderilmesine karar verecektir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat