Asıl davanın sona ermesi

MADDE 134- (1) Asıl davanın herhangi bir sebeple sona ermesi, karşı da­vanın görülüp karara bağlanmasına engel oluşturmaz.

Karşı dava, asıl davanın görüldüğü mahkemede açılıp asıl dava ile bir­likte incelenirse de ayrı ve bağımsız bir davadır. Asıl davanın herhangi bir sebeple sona ermesi, karşı davanın görülüp karara bağlanmasına enge. oluşturmaz (HMKmd. 134). Başka bir deyişle, asıl davanın herhangi bir ne­denle sona ermesi, karşı davanın da sona ermesi sonucuna doğurmaz. Ayn, şekilde, karşı davanın herhangi bir nedenle sona ermesi de asıl davamn görülmesine engel oluşturmaz.

CategoryMakale
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat