İnfazın Temel Amacı Nedir?

KARGO PAKET TAŞIMA SÖZLEŞMESİ

 1. Taraflar

1-         ….

….

(Bundan sonra GÖNDEREN olarak anılacaktır)

2-         … Ticaret A.Ş.

(Bundan sonra … olarak anılacaktır)

 1. Konu – Hükümler
 2. … servisi olmayan yerlere gönderi kabul etmeyecektir. Hata sonucu servis dışı yerlere alınmış paketler eğer aynı gün mesai saatleri içinde, mesai saatleri içinde gönderinin servis dışı paket olduğu farkedilmemiş ise ertesi gün GÖNDEREN’e iade edilecektir.
 3. GÖNDEREN az sayıda paket gönderisi yapıyorsa, gönderilerin adres etiketleri ve barkodlarını hazırlayarak …’ne teslim edecek, paket bilgilerini elektronik ortamda …’ne ulaştıracaktır.
 4. Paket gönderisi yoğun ise, gönderiler GÖNDEREN’in deposunda … elemanına verilen bilgiler doğrultusunda … elemanı tarafından adres etiketleri ve barkodları hazırlanarak teslim alınacaktır. GÖNDEREN tarafından verilen bilgilerin hata yaratmasından … sorumlu tutulamaz.
 5. GÖNDEREN’in verdiği paket bilgileri ile fiilen verdiği paket adetleri … tarafından kontrolü yapılır. Gelmemiş olan gönderinin fazladan gelmiş bilgisi … tarafından geçersiz addedilir ve hemen GÖNDEREN’e bilgisi verilir.
 • Pakedi gelmiş ancak bilgisi gelmemiş gönderi yine GÖNDEREN’e bildirilerek eğer var ise mal üzerinden bilgi … tarafından tamamlanır, oluşacak aksaklıklardan … sorumlu tutulamaz.
 1. Gönderilerin alımı sırasında oluşan bilgiler ışığında aynı gün tanzim edilecek nakliye fatura bedeli hafta sonu naklen tahsil edilecektir.
 2. GÖNDEREN’ in …’ye nakliye ile ilgili kullanmak üzere verdiği alıcı bilgilerini … ilgili şehir ofislerine transfer edebilir. … bu bilgileri kanunlarda gerek görüldüğü üzere istendiği taktirde resmi makamlara vermekle yükümlüdür. Bunun dışında bilgiler …’nin koruması altında kalacaktır, bu bilgilerin başka amaçlarla kullanılmaması için … her türlü tedbiri almakla yükümlüdür.
 3. GÖNDEREN alıcısına …’nin taşıma numarasını vermesi durumunda alıcı …’nin Web sayfasından paketinin taşıma bilgilerine ulaşabilecek, başka da bir bilgi göremeyecektir.
 4. Teslimat ile ilgili şikayetler teslimatı takip eden 15 (onbeş) gün içinde yapılabilir.
 5. Tahsilatlı gönderilerde beher paketin tahsilat değeri 5.000 USD karşılığı Türk Lirasını geçemez.
 1. Cumartesi, Pazar, yerel tatiller, Milli ve Dini bayramlar taşıma süreleri açısından iş günü addedilemez.
 2. Bir gönderi …’nin belirleyeceği ara duraklar kullanılarak aktarma olmak suretiyle taşınabilir.
 1. … alıcı hakkında yeterli bilgi bulunmayan, iyi paketlenmemiş, taşıma sırasında etrafındaki paketlere zarar verebilecek veya evrakları eksik olan paketleri reddetme hakkını saklı tutar.
 1. …, GÖNDEREN’in yurtiçi gönderileri için ek’li fiyat listesini uygulayacaktır.
 2. Taşıma Servis Tipi (Transit Time)

Karadan standart –  Havadan standart

 1. Teslim Servis Tipi ve Şartları
 2. Normal teslimat;
 • GÖNDEREN tarafından yazılmış olan ve gönderinin üzerine yapıştırılmış etikette belirtilen adresteki teslim almayı kabul eden kişiye, ad, soyad, görevi/yakınlığı ve varsa telefon numarası sorularak (doğruluğuna bakılmaksızın) imza karşılığında yapılan teslim şeklidir.
 1. Hüviyet kontrollü teslimat;
 • Teslim alan kişinin hüviyet bilgilerinin (Hüviyet türü. hüviyet numarası, verildiği il ve veriliş tarihi) teslim tutanağına kaydedilerek yapılan teslim şeklidir.
 1. Saat aralığı belirlenmiş teslimat;
 • Göndericinin istediği saat dilimlerinde yapılan teslimat şeklidir. (08.00 ile 09.30 arası veya 20.00 ile 22.00 arası gibi).
 1. Tatil günleri yapılacak teslimat
 • Bu teslimat şekillerinden 1 no.lu normal teslimat seçeneği haricindekilere extra chargeler uygulanabilir.
 1. … bir gönderinin teslimini birinci gidişinde gerçekleştiremezse 2. kez artı ücret talep etmeden teslim teşebbüsünde bulunur.
 2. … ikinci teslim teşebbüsünde de alıcı bulamazsa, teslimatta alıcıdan tahsil etmesi gereken parayı alamazsa, eğer yanlış verilmiş adres nedeniyle herhangi bir paketi ya da gönderiyi teslim edemezse (doğru adresi bulmak için tüm mantıklı yolları denedikten sonra), doğru adresin başka bir şehirde olduğunun anlaşılması halinde, alıcının gönderiyi kabul etmemesi halinde taşımayı durdurabilir. Böyle durumlarda paket ya da gönderi tutulur ve gönderenin talimatı istenir GÖNDEREN nakliyenin bu nedenlere bağlı olarak durdurulmasından kaynaklanan tüm masrafları ödemekle mükelleftir. Masraf gerektiren durumlar, bunlarla sınırlı kalmaksızın, gönderme, imha, iade nakliyesi, depolama, idari masraflar olduğu gibi, vergi ve harçlar da olabilir. Buna benzer durumlarda alınmış olan ücretler geri iade edilmez.
 3. … kendi kontrolü dışındaki nedenlerle teslimatın veya hizmetin kesintiye uğramasından, herhangi bir gönderinin kaybından, gecikme veya hasarından sorumlu tutulmayacaktır. Bunlardan başka; GÖNDEREN’in alıcının veya malın sahibinin herhangi bir noktayı atlamasından, alıcının bulunamamasından veya gönderiyi reddetmesinden, Doğadan gelen engellerden, aracın arızalanmasından, şoförün yola devam edemeyecek şekilde hastalanmasından, malın bünyesindeki ya da kalitesindeki bozukluklardan, gerçek ve görünür yetkilinin şahsında eylemlerinden veya atlamalarından, harp, iç harp, işgal, düşmanlık, isyan, ayaklanma, başkaldırma, işçi anlaşmazlıkları (grev ve lokavtlar dahil) veya mükellefiyetlerden (… bunların veya başkalarının acentası ya da taşeronu olsun veya olmasın), havadaki veya yer nakliyesi network’ündeki aksamalardan (hava durumu veya tabii afetler gibi) sorumlu tutulmayacaktır.
 4. Taşıma Ücret Tahsili
 5. Gönderenden
 6. Alıcıdan

Seçeneklerini GÖNDEREN seçebilir.

 • GÖNDEREN tarafından verilen paketin iadesi istendiğinde eğer paket henüz ilik hareket şehrinde ise varış şehrine kadar alınması gereken taşıma ücretinin %50’si charge edilerek, son varış şehrine hareket etmişse gidiş ücreti tam olarak alındığı gibi dönüş için de gidiş ücretinin %50’ si charge edilir.
 1. Yükseltilmiş Hizmetler
 • GÖNDEREN yükseltilmiş hizmetlerden “Mal Bedeli Tahsilli” seçeneğini belirtebilir, bunun için taşıma ücretine ilaveten aşağıda şartları belirlenmiş ekstra ücretleri öder.

Paket bilgisi tahsilatlı ise ve;

 1. Nakitse (NA) şeklinde işaretlenmiş ise bilgide belirtilen Türk Lirası miktarı tahsil edilip, para teslimatı takip eden 3 iş gününde GÖNDEREN’ in banka hesap numarasına havale edilir. Bunun için GÖNDEREN’ e (2) usd surcharge edilir.
 2. Kredi kartı (KK) şeklinde işaretlenmiş ise bilgide belirtilen Türk Lirası miktarı alıcının kredi kartından slip çekilerek tahsil edilir, … bu parayı teslimatı takip eden 3 iş gününde banka komisyonu düşülmüş haliyle GÖNDEREN’ in banka hesabına havale eder. Bunun için de (2) usd surcharge edilir.
 3. Vadeli çek (VÇ) şeklinde işaretlenmiş ise bilgide belirtilen Türk Lirası miktarı ile bilgide gelen çek vadesi doğrultusunda GÖNDEREN adına düzenlenmiş alıcının kendi çeki alınır. Çekler teslimatı takip eden 3 iş gününde …’nin düzenlediği rapor ekinde GÖNDEREN’ e teslim edilir. Bunun için de (2) Usd surcharge edilir.
 4. Çek alımında çek üzerindeki imza tarafımızdan kontrol edilemeyeceğinden oluşabilecek anlaşmazlıklarda … sorumluluk kabul etmez.
 • Çek’in … tarafından kaybedilmesi halinde … bu çek’ in kötü kullanımından sorumludur, ancak böyle bir durum oluşmaması için GÖNDEREN alıcıya çeki kendi adına düzenlemesini ve keşidecisinin kendi şirketi cumasına ve vadesine düzenlemesi konusunda talimat vermekle yükümlüdür. Bu şartlarda düzenlenmemiş bir çek’in … elemanına verilmiş olmasından ve bu çekin kötü kullanımında … sorumlu değildir.
 • Çek’ in kaybolduğu anlaşıldığı anda … çeki düzenleyen firmaya ve GÖNDEREN’ e çekin ilgili banka tarafında ödemesinin durdurulması için haber vermekle yükümlüdür. Bu durumda … yeniden düzenlenen çeki ücretsiz olarak GÖNDEREN’ e ulaştırır.
 1. GÖNDEREN paketleri …’ne mal bedeli tahsilatlı olarak verdiği ancak sonradan bu kararından vazgeçerek paketin ücret tahsil edilmeden teslimini istemesi halinde bu kararını …’ne yazılı (e-mail, faks) olarak bildirecektir. Ödemenin kaldırılması ile ilgili yetkiliyi ve ne yolla bildirileceğini belirlemek GÖNDEREN’in inisiyatifindedir. Bu yetki yazısı sözleşmenin ekindedir.
 2. Alıcının mal bedeli tahsilat miktarını ödemeyi reddetmesi halinde alıcının veya gönderiyle ilgilenen diğer üçüncü şahısların …’nin bu paketlerin teslimatına karşı çıkmaları halinde, GÖNDEREN …’ni her türlü şikayetin dışında tutacaktır. … alıcının hileli hareketinden veya malı gasp etmesinden hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. GÖNDEREN mal bedeli tahsilat bilgilerinin tam ve doğru olmasından sorumlu olacaktır; …’ni mal bedeli tahsilatıyla ilgili verdiği bilgilerdeki eksiklik veya yanlışlıktan kaynaklanan her türlü kayıp ve zararın dışında tutacaktır.
 3. Kredi kartı mal bedeli tahsilatı yapılması ve sözleşme gereği bedelin müşteriye ödenmesi sonrasında (ve/veya ödeme vadesi öncesinde) Alıcının kredi kartı bedeline itirazı sonucu bedelin bankadan tahsilatının yapılamaması durumunun da … hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir. Göndericiye ödediği (ve/veya ödeyeceği) Kredi Kartı bedelini göndericiden geri tahsil edebilecektir (itiraz edilen Kredi kartı ödemesini yapmayacaktır).
 4. …’nden kaynaklanan hasarlama sebebi ile teslim edilmemiş ve GÖNDEREN’e iadesi yapılan paketler için … malın hasarlı bölümü kadar sorumludur.
 5. Alıcıya teslim edilmeden kaybolan paketler için … tedarik ve makul düzeyde işlem kıymeti kadar sorumludur.
 6. GÖNDEREN, …’ yi alıcının tahsilat miktarını ödemeyi kabul etmemesinden dolayı …’nin gönderiyi teslim etmeyi reddettiği kişilerin şikayetleriyle ilgili olarak güvence altında tutar. … hiçbir şekilde alıcının hileli bir davranışından, sahtekarlık veya sonradan karşılığı çıkmayan çek vermesinden sorumlu olmayacaktır. GÖNDEREN paket bilgisinde adresin doğru ve eksiksiz olmasından ve bu anlaşmada yazılı talimatlara uygunluğundan sorumlu olacak; tahsilatlı paket üzerindeki bilgilerin yanlışlığı veya eksikliği sonucu paketin kaybolmasından veya hasara uğramasından veya tahsilatlı paket gönderisinin hazırlanmasında meydana gelecek arızalardan …’ni herhangi bir şikayet karşısında sorumlu tutmayacaktır.
 7. Tahsilatı gerçekleştirilemediğinden teslim edilememiş ve GÖNDEREN’e iade edilen paketler için extra chargeler uygulanmaz ancak paket taşıma bedeli alındığı gibi iade için de taşıma bedelinin %50’si charge edilir.
 8. Yukarıda belirtilen bütün ücretlere hizmete ait fatura tanzim tarihindeki yürürlükte olan KDV oranı ilave edilecektir.
 9. Yukarıda zikredilen maddeler dışında GÖNDEREN’in mal bedeli tahsilatı olarak belirttiği bir paketin mal bedeli tahsil edilmeden teslim edilmesi halinde mal bedelinden … sorumludur
 1. Yetki ve Sorumluluk
 2. … paketlerin nakli sırasında kullanacağı yöntemleri GÖNDERENE bildirmeksizin belirleme hakkını saklı tutar.
 3. Pakete ait bütün bilgileri belirleme yetkisi GÖNDEREN’in sorumluluğundadır. Paket teslim edilmeden önce yazılı olarak bildirmek şartıyla bilgilerde değişiklik yapılabilir, paketin tesliminden sonra paket bilgilerinde değişiklik (adres veya tahsil edilecek ücret) yapılamayacaktır.
 4. … GÖNDERENİN kendi isimleri ile ilgili isteyebileceği her türde raporlamayı elektronik ortamda verebileceği gibi, GÖNDEREN isterse … GÖNDEREN’in server’ına saat dilimleri ile kopyalama yapabilecektir.
 5. Sözleşme Maddelerinde Değişiklik
 • Taraflar 15 (onbeş) gün önceden yazılı olarak haber vermek kaydıyla sözleşme maddelerinde değişiklik talep edebilirler ve taraflar için uygunsa değişiklikler yürürlüğe girer.
 • Tebligat
 • Tarafların yukarıda belirtilen adresleri geçerli tebligat adresleri olup, değişiklikler noter marifetiyle bildirilmediği takdirde, belirtilen adreslere yapılan tebligatlar geçerli sayılacaktır.
 1. Yetki
 • Sözleşme hükümleri gereğince taraflar arasında çıkacak ihtilafların hallinde … Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.
 1. Delil
 • Taraflar arasındaki ihtilafların hallinde delil olarak iki tarafın mevcut kayıtları kabul edilecektir.

İşbu hizmet tarzı ve yükümlülükleri belirleyen kurallar tarafların karşılıklı kabul ve taahhütleri ile …/…/… tarihinde iki suret olarak …’da imzalanmıştır.

Kargo Şirketi
Kaşe
İmza
Müşteri
Ad Soyad
İmza

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat