Kanun Yolu Ne Demektir?

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

KANUN YOLU NE DEMEKTİR?

Hâkim ya da mahkeme tarafından verilen kararların hata­lı ya da hukuka aykırı olduğu iddiasıyla başka bir merci tara­fından incelenmesini sağlayan ve bu suretle adaletin ve bozu­lan hukuk barışının yeniden tesisini amaçlayan hukuki çarele­re “kanun yolları” denilmektedir.

Ceza Yargılamasında Hangi Kanun Yolları Vardır?

Olağan Kanun Yolları

Ceza muhakemesinde kesinleşmemiş kararlara karşı baş- vurulabilen kanun yollarına olağan kanun yolları denir.

Olağan kanun yolları şunlardır:

  1. İtiraz
  2. İstinaf
  3. Temyiz

Olağanüstü Kanun Yolları

Ceza muhakemesinde kesinleşmiş kararlara karşı başvu­rulabilen kanun yollarına olağanüstü kanun yolları denir.

Olağanüstü kanun yolları şunlardır:

  1. Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının İtirazı
  2. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtirazı
  3. Kanun Yararına Bozma
  4. Yargılamanın Yenilenmesi
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat