Kanun Yararına Bozma İstemi

0
3

Kanun Yararına Bozma

T.C. ADALET BAKANLIĞI’NA

Gönderilmek Üzere

… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

HÜKÜMLÜ                          :

TC KİMLİK NUMARASI :

ADRES                                  :

MÜDAFİİ                             :

ADRES                                  :  

HÜKMÜ VEREN

MAHKEME                         :

DOSYA NO                           :

KONU                                    : Kanun Yararına Bozma İstemimize İlişkindir.

AÇIKLAMALAR                 :

 

1-) Müvekkilimiz … Ceza  Mahkemesi’nin …/…/… tarih ve …/…Esas, …/…Karar sayılı kararıyla … yıl hapse mahkum olmuş ve verilen mahkumiyet kararı temyiz edilmeden kesinleşmiştir. (EK-1)

2-) Müvekkilimiz hakkında mahkemece hüküm verilirken müvekkilimin tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alınmamış, hükmedilen cezadan, tutuklu kaldığı … aylık süre indirilmemiştir.

 

3-) Açıklanan nedenlerle müvekkilimiz hakkında verilen hükmün kanuna yararına bozulmasına karar verilmesini talep etme zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER                    : 5271 S. K. m. 309, 310 ve  ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle, müvekkilimiz hakkında verilen hükmün kanuna yararına bozulması gerektiğinin kabulü ile gereğinin yapılmasını talep ederiz. …/ …/ …

EKLER: 1-) … Ceza  Mahkemesi’nin …/…/… tarih ve …/…Esas, …/…Karar sayılı ilamı

                 2-) Bir adet onaylı vekaletname örneği

                                              

                                                                                                                      Hükümlü Müdafii

                                                                                                               Av.

Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınan makaleler kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here