Kanun Yararına Bozma

T.C. ADALET BAKANLIĞI’NA

Gönderilmek Üzere

… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

HÜKÜMLÜ                          :

TC KİMLİK NUMARASI :

ADRES                                  :

MÜDAFİİ                             :

ADRES                                  :  

HÜKMÜ VEREN

MAHKEME                         :

DOSYA NO                           :

KONU                                    : Kanun Yararına Bozma İstemimize İlişkindir.

AÇIKLAMALAR                 :

 

1-) Müvekkilimiz … Ceza  Mahkemesi’nin …/…/… tarih ve …/…Esas, …/…Karar sayılı kararıyla … yıl hapse mahkum olmuş ve verilen mahkumiyet kararı temyiz edilmeden kesinleşmiştir. (EK-1)

2-) Müvekkilimiz hakkında mahkemece hüküm verilirken müvekkilimin tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alınmamış, hükmedilen cezadan, tutuklu kaldığı … aylık süre indirilmemiştir.

 

3-) Açıklanan nedenlerle müvekkilimiz hakkında verilen hükmün kanuna yararına bozulmasına karar verilmesini talep etme zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER                    : 5271 S. K. m. 309, 310 ve  ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle, müvekkilimiz hakkında verilen hükmün kanuna yararına bozulması gerektiğinin kabulü ile gereğinin yapılmasını talep ederiz. …/ …/ …

EKLER: 1-) … Ceza  Mahkemesi’nin …/…/… tarih ve …/…Esas, …/…Karar sayılı ilamı

                 2-) Bir adet onaylı vekaletname örneği

                                              

                                                                                                                      Hükümlü Müdafii

                                                                                                               Av.

CategoryDilekçeler
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat