Kamu Davasına Katılma Dilekçesi

0
2587

Kamu Davasına Katılma

… CEZA MAHKEMESİ’NE

 

DOSYA NO                                      : 

MÜDAHALE TALEBİNDE

BULUNAN                                      :

TC KİMLİK NUMARASI                        :

ADRES                                             :

VEKİLİ                                            :

ADRES                                             :

 

 

KONU                                               : Mahkemenizde …/… E. Sayılı Dosya ile Sanık …..                                             Hakkında Açılan Kamu Davasına Müdahale İstemimizi

içerir.

 

AÇIKLAMALAR                           :

 

1-) Müvekkilimiz mahkemenizde açılmış bulunan …./… E. Sayılı dosyada görülmekte olan kamu davasında zarar gören (mağdur) konumundadır. Haklarımızın korunması amacıyla müdahalede bulunma mecburiyetimiz ortaya çıkmıştır.

2-) Açıklanan nedenlerle mahkemeniz …./…. E. Sayılı dosyada görülmekte olan kamu davasına müdahil olarak kabulümüze karar verilmesini talep etme zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER                  : 5271 S. K. m. 234, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243 ve  ilgili mevzuat.

 

SONUÇ VE İSTEM                                    : Açılan kamu davasına müdahil olarak kabulümüzü, maddi ve manevi tazminata ilişkin şahsi haklarımızın saklı tutulmasını saygıyla arz ve talep ederiz. …/…/…

EKLER: 1-) Bir adet onaylı vekaletname örneği

                                                                                                                      Müdahil Vekili

                                                                                                          Av.                            

Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınan makaleler kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here