Kamu Davasına Katılma

… CEZA MAHKEMESİ’NE

 

DOSYA NO                                      : 

MÜDAHALE TALEBİNDE

BULUNAN                                      :

TC KİMLİK NUMARASI                        :

ADRES                                             :

VEKİLİ                                            :

ADRES                                             :

 

 

KONU                                               : Mahkemenizde …/… E. Sayılı Dosya ile Sanık …..                                             Hakkında Açılan Kamu Davasına Müdahale İstemimizi

içerir.

 

AÇIKLAMALAR                           :

 

1-) Müvekkilimiz mahkemenizde açılmış bulunan …./… E. Sayılı dosyada görülmekte olan kamu davasında zarar gören (mağdur) konumundadır. Haklarımızın korunması amacıyla müdahalede bulunma mecburiyetimiz ortaya çıkmıştır.

2-) Açıklanan nedenlerle mahkemeniz …./…. E. Sayılı dosyada görülmekte olan kamu davasına müdahil olarak kabulümüze karar verilmesini talep etme zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER                  : 5271 S. K. m. 234, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243 ve  ilgili mevzuat.

 

SONUÇ VE İSTEM                                    : Açılan kamu davasına müdahil olarak kabulümüzü, maddi ve manevi tazminata ilişkin şahsi haklarımızın saklı tutulmasını saygıyla arz ve talep ederiz. …/…/…

EKLER: 1-) Bir adet onaylı vekaletname örneği

                                                                                                                      Müdahil Vekili

                                                                                                          Av.                            

CategoryDilekçeler
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat