Kamulaştırma Davası Dilekçesi

ASLİYE HUKUK  MAHKEMESİ  HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                          :

 

VEKİLİ                            : Av..

 

DAVALI                          :

 

DAVA KONUSU              :Kamulaştırma bedelinin                     .TL. artırılması

davasıdır.

 

OLAYLAR                      :

1-Müvekkilim  İli    İlçesi       mevkii            parselin malikidir. Müvekkilin maliki bulunduğu bu gayrimenkul             davalı tarafından kamulaştırılmıştır. Kamulaştırma bedeli olarak m2 si     .TL den         .TL takdir edilmiş  takdir edilen  bu bedelin kabulü olanaksızdır.

2-

3-

4-Taşınmaz malın arsa vasfında olması sebebiyle kamulaştırılan kısmın m2 sinin          .TL. edeceği görüş ve kanaatindeyiz. Bu hesaplamalar ışığı altında kamulaştırma bedeli             .nin             .TL. artırılarak                   TL. ye yükseltilmesini talep etme zarureti hasıl olmuştur

 

HUKUKİ SEBEBLER :Kamulaştırma kanunu,H.U.M.K.,ve sair mevzuat.

 

DELİLLER                   :Kamulaştırma kararı,keşif ve bilirkişi incelemesi. tapu kayıtları

ve her türlü kanuni delil.

SONUÇ VE İSTEM    :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle talebimizin kabulü ile davalıca takdir olunan             .TL. nin                      .TL. ye yükseltilmesine ve             tarihinden itibaren artırılan                   .TL. ye yasal faize hükmedilmesine masraflarla ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.10.09.1999

EKİ      .                                                                         Davacı

1-Kamulaştırma kararı                                                               Vekili

2-Tebliğ zarfı ve pulu                                               Av.

3-Tapu sureti

 

 

 

 

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...